Præhospital

Stor mystik om responstiderne ved fynsk ambulancetur

Det er ord mod ord i en stadig mere mystisk sag om en ambulancetur på Fyn. På den ene side står Region Syddanmark, som oplyser, at ambulancen den pågældende dag ankom hos patienten kl. 14.30. På den anden side står en sygeplejerske, en sygelejestuderende og en pårørende, som fastholder, at regionens oplysninger ikke kan passe.

Brandvæsen

Vil oprette ny brandskole på Ærø

Senest i 2017 skal Ærø Kommune have en ny brandstation på plads i Marstal, da den nuværende brandstation er blevet solgt. Men meget tyder på, at der ikke bare bliver tale om en brandstation. Sammen med Marstal Navigationsskole vil kommunen nemlig etablere en brandskole med et samlet øvelsesareal på 3.000 kvm.

Brandvæsen

Ventilationsanlæg gør det umuligt at følge beredskabsanvisninger

”Gå inden døre. Luk døre, vinduer og ventilationsanlæg”. Sådan skal man ifølge Beredskabsstyrelsen reagere, når varslingssirenerne lyder. Men en aktuel sag fra Aarhus viser, at det i praksis ofte vil være umuligt at slukke for ventilationsanlæg i beboelsesejendomme – og dermed fortsætter anlæggene med at sende potentielt sundhedsskadelige røg ind i ejendommene.

Brandvæsen

Flygtningekrise fører til aflysning af Storebæltsøvelse

Politiet har besluttet at udsætte en planlagt øvelse på Storebæltsforbindelsens vestbro – lavbroen – indtil videre. Øvelsen skulle have fundet sted natten mellem lørdag og søndag den sidste weekend i september. Baggrunden for beslutningen er blandt andet de mange afgivelser af politifolk i forbindelse med den aktuelle flygtningesituation i Danmark.

Præhospital

BIOS har 51 ubesatte vagter i den kommende weekend

På nuværende tidspunkt mangler BIOS mandskab til 51 vagter i den kommende weekend. Tallene omfatter kun Sydvestjylland og Fyn, men ikke Sønderjylland, hvor BIOS hidtil har haft de største problemer med bemandingen. Samtidig oplyser Region Syddanmark, at der i tre tilfælde siden månedsskiftet har været så store problemer hos BIOS, at 10 ambulancer ikke har været bemandet.