Præhospital

DSB installerer hjertestartere i 520 tog

DSB er nu gået i gang med at installere hjertestartere i togene, og i det kommende år får samtlige 520 tog i DSB’s flåde sat hjertestartere op. De skal øge passagerernes og togpersonalets tryghed og gøre det muligt at yde hurtig og effektiv genoplivning, hvis en person får hjertestop på togrejsen.

Præhospital

Overvejer alternativer til dyr akutbil på Ærø

Siden månedsskiftet er det faste ambulanceberedskab på Ærø blevet suppleret af en akutbil, som bemandes af en BIOS-redder på rådighedsvagt. Akutbilen forventes at få ca. 10 udrykninger om året, og med den nuværende prissætning vil hver udrykning koste regionen omkring 170.000 kr. Derfor er der kun indgået en kontrakt på tre måneder, og der overvejes alternative løsninger.

Præhospital

Nye – og skrappe – regler for private ambulancer på vej

Fremover vil der gælde samme regler for ambulancefolks uddannelse og ambulancernes udstyr, uanset om ambulancerne indgår i en regions præhospitale beredskab eller alene anvendes ved sportsarrangementer, koncerter og lignende. Det er hovedindholdet i et nyt lovforslag, der også vil gøre ”ambulance” til en beskyttet betegnelse, som kun må anvendes, hvis køretøj og mandskab lever op til de nye regler.

Præhospital

Falck havde problemer med sydvestjyske responstider

I det sidste hele kvartal, hvor Falck stod for ambulancekørslen i Region Syddanmark, havde redningskorpset problemer med at leve op til regionens responstidsmål. Det viser nye tal. I Sydvestjylland havde Falck således en mindre overskridelse på 0,1 minut på den gennemsnitlige responstid, mens der i de tre andre delområder ikke var problemer.

Præhospital

Reddere retter massiv kritik mod 3F

Redderne i Falck er i tvivl om, hvorvidt de skal fortsætte med at være medlemmer af 3F, og mistilliden til det faglige system har nået massive højder. Sådan lyder meldingen fra en enig bestyrelse i Reddernes Landsklub, som på en række områder giver udtryk for stor utilfredshed med moderorganisationen 3F.

Brandvæsen

Fondspenge til frivilligt beredskab

Med en donation på 400.000 kr. kan Københavns Brandvæsens frivilligenhed nu udstyre sin mobile behandlingsplads, så den er klar og fuldt funktionsduelig, når en ulykke sker, og de frivillige skal tage sig af tilskadekomne. Behandlingspladskøretøjet er tidligere indkøbt af Det Frivillige Supplerende Beredskab ved Københavns Brandvæsen, men køretøjet har manglet det nødvendige udstyr for at kunne bruges.