Google Maps
Brandvæsen

Vil samle Østjyllands Brandvæsens hovedsæde i nye lokaler

Meget tyder på, at det kommende Østjyllands Brandvæsen får hovedsæde i nyindrettede lokaler på Bautavej i Aarhus. Det vil give mulighed for at sælge Aarhus Brandvæsens ejendom på Kirstinesmindevej, som forventes at indbringe hele 100 mio. kr. Den indtægt kan til gengæld bidrage til at rette op på en meget stor ubalance i beredskabsøkonomien i Aarhus.

Brandvæsen

Tønder får ny brandstation

Om to år vil brandfolkene i Tønder formentlig kunne flytte ind på en helt nyopført brandstation. For selv om økonomiaftalen mellem KL og regeringen indebærer, at der skal findes besparelser på 2,5 mio. kr. på beredskabets budget, så har Tønder Kommune besluttet at investere 6 mio. kr. i den nye brandstation.

Præhospital

Lækkede e-mails skaber fornyet tvivl om BIOS-vagtplaner

Ifølge både Region Syddanmarks topledelse og BIOS er overgangen fra Falck til BIOS forløbet stort set uden problemer, og alle huller i beredskabet er blevet dækket ind. Men lækkede e-mails fra BIOS skaber tvivl om troværdigheden af regionens udmeldinger. Få timer før vagtskifte efterlyser vagtplanlæggere hos BIOS således desperat reddere til at dække vagter.

Brandvæsen

Opgiver fælles vagtcentral i Region Midtjylland

De seks nye beredskabsenheder i Region Midtjylland får ikke en fælles vagtcentral – i hvert fald ikke i første omgang. Det har en fælles arbejdsgruppe konkluderet. I stedet skal hvert beredskab i første omgang etablere sin egen løsning på vagtcentralområdet, herunder vælge om beredskabet vil drive vagtcentralen selv eller udlicitere driften.

Brandvæsen

Afslutning markerer ny start for brandkadetter

Det første kuld af brandkadetter i Holstebro Kommune er færdige med deres uddannelse, og nu kan de unge fortsætte i et nyoprettet ungdomsbrandkorps. Og tilbagemeldingen fra lærerne om de syv drenge og fem piger, der nu afslutter uddannelsen som brandkadetter, går på større selvtillid, mere mod, større deltagelse i undervisningen og mere ansvar i dagligdagen.

Præhospital

Kommune vil have ambulancer flyttet fra Tårnby til St. Magleby

Den 1. februar 2016 træder nye ambulancekontrakter i kraft i Region Hovedstaden, og i den forbindelse overtager Københavns Brandvæsen ambulancekørslen på Amager fra Falck. Men fra årsskiftet indgår både Dragør og Københavns kommuner i det nye Hovedstadens Beredskab, og i Dragør vil man arbejde for, at det fælles beredskab placerer ambulancerne i St. Magleby i stedet for som i dag i Tårnby.

Præhospital

BIOS håber at nå idealbemandingen inden årsskiftet

Det går fremad med rekrutteringen af nye ambulancereddere, og derfor er BIOS optimistisk i forhold til at nå idealbemandingen på ca. 550 reddere inden årsskiftet. Fra næste måned vil et større hold tyske reddere kunne indgå i vagtplanen, og BIOS oplever stigende interesse fra både danske og tyske reddere, fortæller direktør Morten Hansen.