Brandvæsen

København bliver vagtcentral for Beredskab Øst

Københavns Brandvæsens alarm- og vagtcentral får fra årsskiftet udvidet sit dækningsområde betydeligt. En ny samarbejdsaftale betyder, at alarm- og vagtcentralen fremover også skal dække de fem kommuner, som er gået sammen i Beredskab Øst. I forvejen er der indgået aftale om, at den københavnske central skal dække Østsjællands Beredskab.

Brandvæsen

Sjællandsk vagtcentral opgivet – indtil videre

Planen om at oprette en fælles vagtcentral for brandvæsenerne i Region Sjælland er indtil videre opgivet. Planen var ellers, at de fire nye brandvæsener i regionen ville gå sammen om en vagtcentral, der skulle dele lokaler med Region Sjællands AMK-vagtcentral, men i stedet ser det ud til, at hvert brandvæsen vælger sin egen løsning.

Præhospital

Frivillighedspris til hjertestarterforening

Region Syddanmarks Frivillighedspris 2015 gik til Langelands Hjertestarterforening, der særligt blev belønnet for det store engagement, foreningen udviser i et af regionens yderområder. I alt 100 hjertestartere og 215 frivillige engagerede bidrager dagligt til at hjælpe borgere, der rammes af hjertestop, og er dermed med til at redde liv.

Præhospital

Hvalsø har fået døgnbemandet ambulance

Mandag blev det præhospitale beredskab i Region Sjælland styrket med placeringen af et døgnbemandet ambulanceberedskab i Hvalsø. Det er Falck, som lejer sig ind hos Lejre Brandvæsen for at forbedre de lokale responstider i et område, hvor Falck i februar 2014 overtog ambulancekørslen fra Roskilde Brandvæsen.

Autohjælp

Reddere måtte opgive at vælge ny formand

Egentlig skulle Reddernes Landsklub have valgt en ny formand fredag, efter at den mangeårige formand Vagn Flink i sidste måned trådte tilbage. Men det var ikke muligt at vælge en ny formand, og den hidtidige næstformand ønskede heller ikke at genopstille. I stedet har bestyrelsen udpeget tre bestyrelsesmedlemmer, som skal føre drøftelser med 3F om de fremtidige samarbejdsrelationer – og først derefter vil man atter søge at vælge en formand.

Brandvæsen

Vestsjællands Brandvæsen overtager brandslukningen i Tølløse

Med virkning allerede fra årsskiftet hjemtager Vestsjællands Brandvæsen driften af hjælpebrandstationen i Tølløse fra Falck. Brandstationen har i længere tid været ramt af massive problemer med at rekruttere brandfolk, hvilket har ført til forsinkede og mangelfuldt bemandede udrykninger. Falck og Vestsjællands Brandvæsen har forlænget kontrakten for de øvrige brandstationer.

Præhospital

Region Hovedstadens akutberedskab er nu blevet akkrediteret

Region Hovedstadens akutberedskab, Den Præhospitale Virksomhed, er i 2. forsøg blevet akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som er et nationalt system til kvalitetsudvikling på tværs af alle sektorer i sundhedsvæsenet. I første omgang fik akutberedskabet kun en midlertidig akkreditering, fordi der på et enkelt punkt manglede dokumentation.

Præhospital

Fire nye fondsdonationer på det præhospitale område

Lettere alarmering for døve og hørehæmmede. Undersøgelse af, om en læge i en akutbil gør en positiv forskel for overlevelsen ved hjertestop. Klarlægning af, hvorfor mange hjertestartere aldrig tages i brug. Og indførelse og udbredelse af AMLS-kurser i Danmark. Det er fire projekter på det præhospitale område, som nu bliver en realitet takket være fondsdonationer.