Brandvæsen

Alle kommuner har nu godkendt etableringen af Beredskab Fyn

Byrådene i alle ni ejerkommuner har nu vedtaget at etablere Beredskab Fyn, der fra den 1. januar 2016 varetager beredskabsarbejdet på størstedelen af Fyn. Også organiseringen er faldet på plads, så de ni kommunale beredskaber fra nytår bliver til ét fælles beredskab, der har som mål, at borgerne ikke kommer til at mærke nogen forskel i forhold til i dag.

Brandvæsen

Helsingør overvejer at skifte beredskab efter strid med nabokommuner

En stadigt mere bitter strid mellem ejerkommunerne bag Nordsjællands Brandvæsen ender måske med, at Helsingør Kommune forlader beredskabet til fordel for naboberedskabet Frederiksborg Brand & Redning. Det ventes, at Helsingør stemmer nej til Nordsjællands Brandvæsens nye risikobaserede dimensionering, og samtidig mener beredskabsdirektøren, at Helsingørs borgmester retter personlige angreb mod ham.

Præhospital

Ekstraambulancer presser medarbejderne hos Responce

Fra årsskiftet skal BIOS til at betale bod, hvis selskabet ikke lever op til kontrakten med Region Syddanmark. Men tilsyneladende forventer regionen, at BIOS også i 2016 vil have problemer med at levere nok ambulancer. I hvert fald er der indgået en ny aftale med Responce om at levere ekstra ambulancer frem til maj 2016. Men det presser redderne hos Responce.

Brandvæsen

Rund fødselsdag hos BrandBevægelsen

I sidste uge fyldte organisationen BrandBevægelsen 10 år. BrandBevægelsen er et tværgående netværk, der dækker stort set alle myndigheder og organisationer i Danmark, som beskæftiger sig med brand. Formålet er at forbedre brandsikkerheden i Danmark, blandt andet gennem oplysning til borgerne og til personer, som er ansvarlige for andres brandsikkerhed.

Præhospital

Sneen skaber problemer for akutberedskabet i hovedstadsregionen

Militære bæltekøretøjer er blevet sat ind for at hjælpe ambulancer med at komme frem i hovedstadsområdet, og der prioriteres lige nu kørsler til livsvigtige opgaver. De store snemængder, der de seneste timer er faldet regionen, betyder, at beredskabet er presset – både fordi ambulancer har svært ved at komme frem, og fordi mandskabet heller ikke kan komme frem på arbejde.

Brandvæsen

Nordjysk enighed om nyt beredskabs organisering

De 11 nordjyske kommuner er blevet enige om, hvordan det kommende Nordjyllands Beredskab skal organiseres. Samtidig ser det ud til, at samtlige kommuner fortsat ønsker at være med i beredskabet. Der var ellers til det sidste usikkerhed om, hvorvidt især Morsø kommune ville ønske at stå udenfor på grund af utilfredshed med manglende lokal forankring.

Brandvæsen

Finanslovsaftale: Beredskabsbesparelser fastholdes

Selv om flere partier de seneste måneder har udtrykt stor skepsis over for de planlagte besparelser på det statslige beredskab, så ser det nu ud til, at besparelserne bliver en realitet. I den netop indgåede finanslovsaftale er der således ikke afsat ekstra midler til beredskabet. Derimod skal der investeres i at styrke det præhospitale beredskab i områder med lang responstid.

Brandvæsen

Tidsskriftet Brandvæsen lukker efter 13 år

Til december udkommer den sidste udgave af tidsskiftet Brandvæsen, der i 13 år er blevet udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. I stedet vil beredskabscheferne fremover kommunikere via hjemmeside og sociale medier. Samtidig skifter foreningen udadtil navn til Danske Beredskaber.

Politi

Formentlig slut med politifolk på alarmcentralerne

I dag er det politifolk, som tager telefonen, når der ringes 112. Men fremover er det formentlig slut med politifolk på alarmcentralerne, for der skal frigøres et stort antal politiansatte til nye og højt prioriterede politiopgaver. I stedet skal borgernes 112-opkald modtages af administrative medarbejdere. Det har politikerne aftalt i et nyt politiforlig.