Google Maps
Brandvæsen

Brandstationen i Solrød overlever – indtil videre

Brandstationen i Solrød bliver alligevel ikke lukket. Den nye dimensioneringsplan for Østsjællands Beredskab lagde ellers op til, at Solrød ikke længere skulle have en brandstation, men nu har beredskabets bestyrelse besluttet, at stationen bevares, indtil brandslukningen skal i udbud i løbet af 2016. Her vil det blive op til en kommende operatør at beslutte, om der er behov for en brandstation i Solrød.

Brandvæsen

Slagelse må formentlig udtræde af Vestsjællands Brandvæsen

Slagelse Kommune må formentlig udtræde af det nye Vestsjællands Brandvæsen – i hvert fald midlertidigt. Det ser ud til at blive konsekvensen, efter at et flertal i byrådet har afvist at godkende brandvæsenets budget for 2016. I stedet ønsker flertallet en genforhandling af budgettet, men det vil i givet fald blokere for, at Vestsjællands Brandvæsen kan etableres fra årsskiftet.

Brandvæsen

Vil have regeringen til også at droppe kommunale beredskabsbesparelser

Regeringen har besluttet, at det statslige beredskab skal friholdes for en ellers vedtaget besparelse på 125 mio. kr. Årsagen er ifølge forsvarsministeren især den aktuelle flygtningesituation, oversvømmelser og terrortruslen. Men det er også udfordringer, som påvirker de kommunale beredskaber – og derfor vil KL nu have regeringen til også at opgive sparekravene til kommunerne.

Brandvæsen

Beredskabschefer: Beredskabsstyrelsen skal deles i to

I dag er Beredskabsstyrelsen både den øverste myndighed på beredskabsområdet og en del af det operative beredskab. Men den dobbeltrolle giver udfordringer i forhold til Beredskabsstyrelsens habilitet, og derfor bør styrelsen opdeles i en operativ del og en myndighedsdel. Det foreslår de kommunale beredskabschefer som led i en plan for et samlet beredskab i balance.