Brandvæsen

Ny analyse af muligheder for almindelig kørsel i nødspor

Vejdirektoratet har screenet ti motorvejsstrækninger forskellige steder i landet, hvor det med større eller mindre ændringer af vejen vil være muligt at tillade almindelig kørsel i nødsporet. Nogle sted er er der dog behov for forskellige ombygninger, som blandt andet omfatter en forstærkning af nødsporet, flytning af autoværn og ændring af striber.

Brandvæsen

Direktør: Nordsjællandsk beredskab er robust – også efter reduktion

Selv om det operative beredskab i Frederiksborg Brand og Redning bliver reduceret i forbindelse med en ny risikobaseret dimensionering, så vil man fortsat kunne iværksætte en forsvarlig førsteindsats og overholde udrykningstiderne i hele dækningsområdet. Sådan lyder det fra beredskabsdirektøren, som kritiserer brandfolkene for ikke at have delt deres bekymringer med ham.

Brandvæsen

Brandspecialister: Intet at spare ved dårligere brandsikkerhed

Forebyggelse og brandvæsen. Eller nedbrændte bygninger og store tab. Det er det valg, politikerne skal tage på brandområdet. Der er nemlig ingen reelle samfundsbesparelser at hente ved at lempe reglerne til brandsikringen af bygninger eller spare store beløb på beredskabet. Sådan lød det, da specialister og praktikere var samlet på Christiansborg for at tage temperaturen på Danmarks brandsikkerhed.

Præhospital

Landsretten: Regioners valg af lægehelikopterleverandør var ulovligt

De danske regioner overtrådte udbudslovgivningen, da de i 2013 indgik kontrakt med Norsk Luftambulanse om drift af de tre danske akutlægehelikoptere. Det har Østre Landsret afgjort i en sag, som havde baggrund i en klage fra det svenske firma Scandinavian MediCopter. Afgørelsen får ikke indflydelse på helikopternes drift, men Scandinavian MediCopter vil kunne kræve erstatning.

Præhospital

BIOS-chef: Situationen kan ikke fortsætte længe

BIOS i Danmark er tilsyneladende under pres fra det hollandske moderselskab, der udtrykker utilfredshed med den nuværende situation, hvor BIOS fortsat har store problemer med at leve op til kontrakten med Region Syddanmark. Ifølge moderselskabet skal BIOS i Danmark ”være forsigtige, da situationen ikke kan forsætte længe”.

Google Maps
Brandvæsen

Nordsjællandske brandfolk er bekymrede for beredskabets fremtid

De planlagte besparelser i Frederiksborg Brand og Redning udfordrer mandskabets faglighed og sætter sikkerheden for mandskabet alvorligt under pres. Sådan lyder det i en fælles udtalelse efter et fællesmøde, hvor alle 12 brandstationer var repræsenterede. ”Vi har alvorlige bekymringer for robustheden ved brandvæsenet”, skriver brandfolkene.

Brandvæsen

Lovforslag: Kommunerne skal ikke længere godkende ændringer af dimensionering

I dag skal den samlede kommunalbestyrelse altid behandle ethvert forslag om ændringer af den risikobaserede dimensionering af kommunens brandvæsen. Men fremover kan beredskabskommissionerne i de fælleskommunale beredskabsenheder selv godkende ændringerne – uden at politikerne i ejerkommunerne bliver inddraget. Det fremgår af et helt nyt ændringslovforslag fra forsvarsministeren.

Brandvæsen

Socialdemokraterne: Kommunerne foreslog selv beredskabsbesparelserne

Det var kommunerne – og dermed beredskaberne – selv, som mente, at der kunne effektiviseres på beredskaberne. Derfor er det også kommunerne, som må tage initiativ til nye forhandlinger, hvis besparelserne skal annulleres. Sådan lyder meldingen fra Socialdemokraterne, og heller ikke hos Dansk Folkeparti er der opbakning til, at staten skal tage initiativ til at annullere besparelserne.