Brandvæsen

Debat: Betalingen til deltidsbrandfolk er urimeligt lav

Landets deltidsbrandfolk står til rådighed året rundt, men grundlønnen, vagtbetalingen og øvelsesbetalingen ligger på et alt for lavt niveau hos både de kommunale beredskaber og Falck. Det bør der gøres noget ved, næste gang der skal forhandles overenskomst. Det skriver Lars Juul, der er tillidsrepræsentant ved brandstationen i Slagelse, i dette debatindlæg.

Præhospital

Præhospitale visitationsenheder placeres i Aarhus og Herning

De to præhospitale visitationsenheder, som Region Midtjylland får finansieret af den statslige akutpulje, bliver placeret i Aarhus og Herning. Placeringerne er valgt, fordi enhederne skal anvendes i områder med høj ambulanceaktivitet, hvis de skal være et effektivt alternativ til ambulancerne. Beregningerne viser således, at de skal have seks ture om dagen, før den mistede ambulancetid bliver opvejet.

Politi

Reddede efterskolekammerat efter hjertestop

Sydøstjyllands Politi har i dag overrakt en dusør til 16-årige Mads, som i januar i år reddede sin efterskolekammerat. Om eftermiddagen torsdag den 5. januar 2023 var Mads med sin efterskolekammerat i legetårnet i Juelsminde Naturlegepark, da kammeraten pludselig faldt om med hjertestop. Den 16-årige Mads udviste herefter stor handlekraft.

Præhospital

Ny akutbil placeres i Christiansfeld

Egentlig havde Region Syddanmark selv afsat penge til en ny akutbil i Haderslev-området. Men regionen har været så heldig, at den statslige akutpulje overtager regningen – og nu ligger det fast, at akutbilen placeres i Christiansfeld. Den skal dog trille til Haderslev, hvis begge de lokale ambulancer dér er optagede.

Præhospital

Ambulancernes responstider i 4. kvartal 2022

Tidligere havde Region Hovedstaden nogle af landets hurtigste ambulancer. Men på kun et år har det ændret sig markant. Andelen af ambulancer, der er fremme indenfor 5 minutter, er faldet fra 28 pct. til 25 pct., og kun i Nordjylland er der nu færre hurtige ambulancer. Også i Region Midtjylland er andelen faldet kraftigt, fra 29 pct. til 26 pct. 

Brandvæsen

Stor ekstraregning på vej for nordsjællandsk brandslukning

Efter flere år med ledelsesmæssig turbulens har økonomistyringen tilsyneladende sejlet, og der mangler nu 6,5 mio. kr. på budgettet, hvis Frederiksborg Brand & Redning skal kunne leve op til den risikobaserede dimensionering. Det vurderer den lokale beredskabskommission, som samtidig slår fast, at det på kort sigt ikke vil være forsvarligt at finde pengene ved at ændre dimensioneringen.

Præhospital

Debat: Ambulanceudbud er et levn fra gamle dage

Ønsker om udbud af ambulancetjenesten er et levn fra gamle dage, hvor ambulancetjenesten var et transportfag med den primære opgave at flytte syge mennesker ind på et sygehus. Det var en ret banal opgave, som lettere kunne sendes ud af huset. I dag forventer vi langt mere af vores ambulancepersonale. Det skriver Thomas Brücker fra FOA i dette debatindlæg.

Præhospital

Nye ambulancekontrakter er nu trådt i kraft i Region Hovedstaden

Fra i dag står Region Hovedstadens Akutberedskab og Falck for ambulancekørslen i Region Hovedstaden – og med en helt ny basestruktur. Akutberedskabet står nu for driften af fire ambulancebaser, heraf én hovedbase, mens Falck står for i alt 19 baser, heraf tre hovedbaser. Størstedelen af ambulancerne placeres på hovedbaserne, men de øvrige baser typisk kun har en enkelt ambulance.