Dansk Autohjælp-station i dyb krise

Selskabet bag en af Dansk Autohjælps største stationer, Dansk Autohjælp Vestegnen i Glostrup, er i en så dyb krise, at ejerne vurderer, at der er ”betydelig tvivl” om selskabets mulighed for at overleve. Det sker efter et katastrofalt 2011, hvor selskabet tabte hele sin egenkapital. Ifølge ledelsen skyldes de økonomiske problemer, at Dansk Autohjælp har besluttet at nedsætte afregningen pr. assistance, og dermed har et uændret antal assistancer resulteret i mærkbart lavere indtægter.

Dansk Autohjælp Vestegnen A/S fik i 2011 et underskud på 1,8 mio. kr., og det har ført til, at selskabet nu har en negativ egenkapital på 0,9 mio. kr. Der er således tale om, at selskabets gæld er større end aktiverne, og det får direktør og medejer Jan Bøgvald til at konkludere, at ”der er væsentlig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften”. Den vurdering er Dansk Autohjælp Vestegnens revisor enig i; han bemærker i regnskabet, at ”der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften”.

I regnskabet lægger Jan Bøgvald og selskabets bestyrelse ikke skjul på, hvad årsagen til den økonomiske krise er: ”Omsætningen er faldet på produktet autohjælp. Antallet af udførte assistancer er ikke faldet, men derimod er afregningen pr. kørt tur nedsat fra Dansk Autohjælp A/S. Dette skyldes, at økonomien i Dansk Autohjælp A/S igennem flere år har været kritisk, og bestyrelse og direktion i dette selskab har derfor besluttet at nedsætte betalingerne til de udførende stationer. Dette betyder, at der i året 2011 ikke har været mulighed for at reducere udgifter på lønninger og brændstof, men kun se en mindskelse af omsætningen”.

Dansk Autohjælp Vestegnen oplyser, at man i løbet af 1. halvår 2012 har foretaget justeringer i mandskab og materiel samt indgået disponeringsaftaler med nabostationerne. På den baggrund forventer man, at resultatet i år bliver bedre end i 2011.

Dansk Autohjælp Vestegnen er ikke den eneste af Dansk Autohjælps stationer, som har haft et hårdt 2011. Selskaberne bag en stor del af stationerne kan således melde om faldende omsætning eller bruttofortjeneste samt faldende overskud eller direkte underskud. Hos Dansk Autohjælp København er overskuddet f.eks. blevet halveret, i Fredericia er det reduceret til en tredjedel og i Fredensborg er et solidt overskud blevet vendt til et underskud. Ingen af disse selskaber har dog problemer med egenkapitalen.

I sidste uge blev Dansk Autohjælp A/S solgt til SOS International.

Annonce