Beboere har samlet underskrifter mod deltidsbrandfolks kørsel

Deltidsbrandfolkene i Nykøbing Sjælland kører alt for hurtigt, når de er på vej til brandstationen for at rykke ud til brande og ulykker. Det mener beboerne på en vej, der ligger tæt på brandstationen – og derfor har de iværksat en underskriftsindsamling, hvor de protesterer mod brandfolkenes kørsel.

Underskriftsindsamlingen er iværksat af beboerne på Nordstrandvej, som brandfolkene typisk kører ad, når de skal til brandstationen på Vangen i Nykøbing Sjælland. Ifølge beboerne kører brandfolkene mindst 70-100 km/t på vejen, hvor hastighedsgrænsen er 50 km/t – og det er særligt et problem på en vej, hvor der færdes børn.

Underskrifterne er blevet afleveret til borgmester Thomas Adelskov, Odsherred Kommune, og til politiet.

I er svar til beboerne skriver beredskabschef Lasse E. Hansen, Odsherred Brandvæsen, at han har indskærpet over for brandfolkene, at de skal overholde hastighedsgrænserne ved fremkørsel til brandstationen. ”Det er min opfattelse, at brandfolkene har taget det til efterretning”, skriver beredskabschefen, som tilføjer: ”Jeg har stor respekt for, at brandfolkene gerne vil hurtigt afsted for at hjælpe de borgere, der er i nød, men det skal altid foregå efter gældende færdselsregler”.

Annonce