Bedre rengøring af udstyr og styrket tilsyn skal forbedre brandfolks arbejdsmiljø

En ny politisk aftale skal sikre, at brandfolk ikke udsættes for skadelig sod og partikler. Baggrunden er, at ny forskning peger på, at brandfolkenes arbejdsmiljø kan forbedres ved at sikre, at snavsede branddragter rengøres ordentligt. En styrket tilsyns- og vejledningsindsats og en opfordring til yderligere forskning er politikernes svar.

Arbejdsmiljøet for brandfolk skal forbedres ved at sætte fokus på hygiejnen under og efter brandslukningen. Det betyder f.eks., at værnemidler skal håndteres på en måde, så der ikke kommer sod på huden. Det er resultatet af en ny aftale i arbejdsmiljøforligskredsen, som beskæftigelsesministeren står i spidsen for.

Målet med aftalen er at sikre, at brandfolks udsættelse for tjærestoffer i røg, partikler og sod i forbindelse med deres arbejde minimeres så meget som muligt. Tjærestoffer er kræftfremkaldende og findes bl.a. i den røg, der udvikles i forbindelse med brand.

Brandfolk skal ikke blive syge af at gå på arbejde

”Det hører ingen steder hjemme, at der er risiko for, at man kan blive syg af at gå på arbejde. Forskning har vist, at arbejdsmiljøet for brandfolk kan forbedres ved at have styr på håndteringen af værnemidler – som f.eks. dragter, så brandfolk ikke udsættes for sod og brænderøgspartikler, når de tager disse af. Derfor har jeg taget initiativ til en politisk aftale om brandfolks arbejdsmiljø”, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Resultater fra forskningsprojektet Biobrand, som er gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, har tidligere vist, at danske brandfolks røgdykkerudstyr beskytter effektivt mod indånding af partikler, men at der i forsøget var forskel på forskellige gruppers udsættelse for sod. Det peger på, at der med fordel kan være mere fokus på hygiejne under og efter brandslukningen. Det skal den nye aftale understøtte.

Aftalen indeholder initiativer i tre spor:
  1. En styrket tilsynsindsats, hvor Arbejdstilsynet skal føre målrettet tilsyn med hygiejneprocedurer og den konkrete håndtering af forurenet materiel efter brandslukning, herunder rengøringen af branddragter.
  2. Kommunikation og vejledning, hvor Arbejdstilsynet vil styrke kommunikationen om hygiejnereglerne og opdatere tilsynsunderstøttende materialer, bl.a. om at branddragter skal rengøres professionelt.
  3. Opfordring til ny forskning på området, som bl.a. skal afdække, hvilke interventioner der kan reducere påvirkningen fra sod mv. Mere forskning på området søges finansieret gennem Arbejdsmiljøforskningsfonden, der årligt uddeler knap 60 mio. kr. med det formål at styrke arbejdsmiljøforskning i Danmark.

”Brandfolk udfører en ekstremt vigtig samfundsmæssig funktion, og det kan være meget farligt at gå ind i en brændende bygning for at redde andre menneskers liv. Så er det klart, at vi skal sikre, at det ikke også er farligt, når brandmændene er færdige med brandslukningen og tager brandudstyret af”, siger Troels Lund Poulsen.

Læs hele den politiske aftale her.

Annonce