Beredskabscentrene havde et relativt roligt år

Beredskabsstyrelsens regionale centre rykkede i 2012 ud til 429 indsatser – især til komplekse industribrande. Blandt de større indsatser var brandslukningen på Avedøreværket i København i august, hvor Beredskabsstyrelsen måtte trække på personel fra hele landet. Styrelsen deltog ligeledes i større indsatser på Aars Varmeværk og Amagerværket samt ved en brand i en større boligejendom i Kolding.

2012 var ellers et relativt roligt år for Beredskabsstyrelsen. De 429 assistancer – hvor der blev brugt 40.295 mandtimer – er det laveste antal siden 2004 og et kraftigt fald i forhold til de to foregående år, hvor især snestorme og oversvømmelser var årsag til, at styrelsen måtte rykke ud henholdsvis 791 og 640 gange.

Selv om Beredskabsstyrelsen flere gange i 2012 var indsat til at pumpe vand i forbindelse med oversvømmelser og måtte indsætte spidsplove under snestorme i december, så har der været langt færre indsatser til denne type hændelser end de foregående år.

Beredskabsstyrelsen var endvidere indsat syv gange i forbindelse med katastrofer i udlandet efter anmodning fra FN eller EU. To af indsatserne gik til Jordan, hvor styrelsen bistod FN i opbygningen af en flygtningelejr på grænsen til det krigsramte Syrien og med at forsyne flygtningene i lejren med 35.000 tæpper. Herudover var styrelsen indsat i Sydsudan to gange samt i Etiopien, Den Demokratiske Republik Congo og Comorerne.

Annonce