Brandfolk blev udsat for store mængder asbest under storbrand

Tre brandstationer, et vaskeri og et depot hos Københavns Brandvæsen blev forurenet med asbest efter branden på Frihedsmuseet i april. Både køretøjer, udstyr og brandstationer måtte efterfølgende gøres rent af eksperter for at fjerne asbesten. Asbesten kom loftet i Kanonhallen inde i Frihedsmuseet, hvor brandfolkene var nødt til at rive loftet ned for at undgå en genopblussen af branden. Men brandfolkene var ikke klar over, at de arbejdede med det kræftfremkaldende stof.

Fagbladet 3F skriver, at Københavns Brandvæsen har en sikkerhedsplan, der skal bruges ved asbestbrande. Problemet var bare, at den ikke blev sat i værk under branden. Planen indeholder instrukser for både indsatsen og den efterfølgende rengøring, men Københavns Brandvæsen blev først opmærksom på asbesten, efter at branden var slukket.

Arbejdstilsynet mener, at asbestplanen kom for sent i gang. Det farlige støv blev derfor spredt rundt på brandstationerne. ”De skulle have gjort noget med det samme. Det kunne se ud som om, at det ikke var tilfældet. I forbindelse med nedrivningen i Kanonhallen stødte man på en anden loftsbeklædning. Det burde nok have givet en mistanke”, siger Kjeld Mann Nielsen, tilsynschef hos Arbejdstilsynet, til Fagbladet 3F.

Det bekymrer også brandfolkene selv, at der ikke blev taget de nødvendige forholdsregler. ”Det er kritisabelt, at man på forhånd ikke ved, at der kan være asbest i bygningen. Det er et problem i stort set alle brandvæsner i landet, at procedurer ikke er ordentligt indøvede. Konsekvensen af dette er syge brandfolk på længere sigt”, siger Tommy Kjær, der er næstformand i Brandfolkenes Organisation.

Chefen for Forebyggelse og Indsats ved Københavns Brandvæsen, Thomas Rydahl, mener ikke, at man kunne have gjort noget tidligere for at stoppe forureningen med asbest. ”Under selve indsatsen er der ingen indikationer på, at der er asbest. Det ligner gipsplader, og der er jo ikke skilte på det. Det er ikke retningslinjer på selve bygningen for, om den indeholder asbest. Så snart vi får bekræftet, at der er asbest i bygningen, sætter vi alt i værk”, siger han.

Annonce