Brandvæsen har for mange penge i kassen

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning har et problem: Der er for mange penge i kassen. Brandvæsenet har godt 7 mio. kr. stående i banken, og det betyder, at brandvæsenet årligt skal betale et større beløb i negative renter. Derfor satser brandvæsenet på at få et underskud på 3 mio. kr. i år, blandt andet ved at indkøbe en ny redningsbåd og nedbringe leasinggæld.

Ved årets begyndelse havde Midt- og Sydsjællands Brand & Redning i alt 7,13 mio. kr. stående i banken. Hvis det ikke ændrer sig i årets løb, så vil konsekvensen være, at brandvæsenet i år skal betale 43.000 kr. til banken i negative renter.

Brandvæsenet har beregnet, at der kun er behov for at have 4 mio. kr. i banken. Det dækker over hensættelse af 2 mio. kr. til arbejdsskader og 2 mio. kr. til feriepenge. Derfor lægger brandvæsenet nu op til, at der i år budgetteres med et underskud på 3 mio. kr., så bankkontoen kan slankes.

De 3 mio. kr. skal gå til at indkøbe en ny redningsbåd til brandstationen i Vordingborg, hvor den nuværende båd fra 2004 er meget slidt og kræver en del servicering for at være indsatsklar. En ny båd vil koste 750.000 kr. Resten skal anvendes til indfrielse af leasinggæld. Det vil fremadrettet betyde en besparelse på 630.000 kr. om året i leasingbetalinger.

Annonce