Brintbiler giver særlige udfordringer for brandvæsenerne

Det forventes, at brintdrevne biler i de kommende år vil blive en del af gadebilledet i Danmark. På den baggrund har Beredskabsstyrelsen udgivet en vejledning om håndtering af indsatser på brintforbrugstankanlæg. Den nye vejledning, som er målrettet brandvæsenerne, giver et indblik i selve teknologien og skitserer opbygningen af brintforbrugstankanlæg, herunder de sikkerhedsinstallationer, som findes ved anlæggene.

Vejledningen skitserer de forskellige egenskaber ved brint, som brandvæsenerne bør være bekendt med, og angiver, hvordan brandfolkene skal håndtere udslip af eller brand i brint i forbindelse med forbrugstankanlæg og trykflasker.

Sidst i vejledningen er der desuden en kortfattet guide for brandvæsenets indsats i forbindelse med brintforbrugstankanlæg.

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet vejledningen i samarbejde med Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB), Kommunernes Landsforening (KL), H2 Logic A/S og BAR Transport og Engros – brand og redning.

Annonce