Byggeprojekter på tre brandstationer

Google Maps
Brandstationen i Frederikshavn

Tre af landets brandvæsener arbejder i øjeblikket med planer, der skal udbygge de lokale brandstationer. Hos Odsherred Brandvæsen skal der skaffes mere garageplads på brandstationen i Asnæs, Viborg Brandvæsen vil bygge en ny maskinhal på brandstationen i Viborg og Frederikshavn Brandvæsen vil have en servicehal i Frederikshavn.

I Asnæs er problemet, at der er langt mere udstyr på brandstationen end tidligere. Det skyldes dels, at Odsherred Brandvæsen har fået flere nye opgaver, dels at der ved lukningen af brandstationen i Vig blev flyttet en del udstyr til stationen i Asnæs.

Odsherred Brandvæsen ønsker derfor, at brandstationen – som oprindeligt blev opført af Falck, men nu ejes af Odsherred Kommune – ombygges, således at en overdækket garage uden porte på brandstationens bagside forsynes med to porte samt lys og elinstallationer, så garagen kan anvendes til udstyr og køretøjer.

Hvis der etableres egentlige garager, kræver det en ændringer af brandstationens bade- og omklædningsrum, fordi rummet i dag har vindue ud til den åbne garage. Det vil ifølge brandvæsenet ikke længere være lovligt, hvis garagen ombygges, og derfor skal vinduesåbningen lukkes, ligesom der skal etableres ny ventilering. Hertil kommer, at der skal bygges en almindelig carport til Falcks sygetransportkøretøjer, som i dag benytter den åbne garage.

I alt vurderer Odsherred Brandvæsen, at byggeprojektet vil koste omkring 250.000 kr., og det vil brandvæsenet nu bede politikerne om en anlægsbevilling til.

Telthal skal udskiftes

I Viborg er det en telthal fra 1982, som brandvæsenet ønsker at skifte ud med en ny maskinhal.

Telthallen anvendes som garage for kommunens handicapbusser, dækoplag og som garage for diverse materiel og redskaber. Imidlertid er teltdugen efterhånden mørnet efter mange års brug, og den er flere gange blevet repareret. Nu vurderer teltfirmaet så, at det ikke længere er muligt at foretage reparationer, og samtidig er der risiko for, at telthallen kan blive beskadiget i tilfælde af storm.

I stedet vil Viborg Brandvæsen opføre en ny maskinhal på samme sted. Den skal opføres med stålspær og med stålplader som tag- og sidebeklædning. Brandvæsenet vil selv stå for en del af byggearbejdet, og dermed bliver prisen 700.000 kr., som man har søgt om en anlægsbevilling til. Viborg Brandvæsen finansierer dog selv maskinhallen ud af et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. fra 2011.

Vil investere 3,4 mio. kr. i servicehal

I Frederikshavn betegnes den nye bygning som en servicehal, og her er der tale om en noget større investering.

Behovet for den nye bygning er opstået, fordi Frederikshavn Brandvæsen har fået en række nye opgaver, og derfor er der behov for at udvide de fysiske rammer. Samtidig er de nuværende bygningsforhold ikke tidssvarende, og Arbejdstilsynet har givet en række dispensationer. Hvis der bygges en ny servicehal, kan der imidlertid indrettes arbejdspladser, der lever op til tidens krav og forventninger. Det vil ifølge brandvæsenet også betyde en smidigere drift samt åbne op for yderligere samdrift.

I forbindelse med nybyggeriet ønsker Frederikshavn Brandvæsen også, at brandstationens elinstallationer bliver fremtidssikret. De nuværende elinstallationer er nemlig overbelastede, og der er derfor i nybygningen indregnet en udvidelse af brandstationens eltavler, som i sig selv vil koste omkring 370.000 kr.

Servicehallen i Frederikshavn vurderes at ville koste 3,4 mio. kr. Brandvæsenet vil selv finansiere projektet med driftsmidler.

Annonce