Kommune og øvelsesleder tiltales for katastrofal brandøvelse

Den mislykkede brandøvelse på Kragskovhede Statsfængsel, hvor tre frivillige i redningsberedskabet omkom, får nu konsekvenser for øvelseslederen og Frederikshavn Kommune. På foranledning af Arbejdstilsynet, som har undersøgt sagen, har Aalborg Politi rejst tiltale mod Frederikshavn Kommune og øvelseslederen, der var ansvarlig for den katastrofale brandøvelse den 11. september 2002.

Kravet er, at kommunen bliver pålagt en bødestraf på 150.000 kr., mens lederen af øvelsen, Frederikshavns beredskabschef, står til en bøde på 10.000 kr.

Aalborg Politi mener, der er sket en overtrædelse af arbejdsmiljølovens almindelige regel, der siger, at man skal planlægge, tilrettelægge og udføre et arbejde sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. “Og det mener vi ikke, man har gjort i forbindelse med brandøvelsen på Kragskovhede statsfængsel”, siger vicepolitimester Michael Graversen fra Aalborg Politi til DR Nordjylland.

Frederikshavn Kommune erkender at have handlet uansvarligt i forbindelse med brandøvelsen. Og kommunen accepterer både bøden og placeringen af ansvaret. “Politiet konkluderer, at der er en lang række ting, vi i kommunen ikke har bragt i orden inden brandøvelsen. Det beklager vi meget og er parat til at betale bøden”, siger borgmester i Frederikshavn, Erik Sørensen, til DR Nordjylland. Beredskabschefen i Frederikshavn, Hans Jørgen Pedersen, er langt fra overrasket over tiltalen fra Aalborg Politi, som giver ham en del af ansvaret for brandøvelsen. “Jeg har det selvfølgelig ikke godt med det, men siden ulykken har jeg vidst, at jeg ville blive draget til ansvar”, siger Hans Jørgen Pedersen.

Nu skal sagen for retten i Frederikshavn, og det forventes den at komme i løbet af et par uger. Aalborg Politi har efterforsket sagen, fordi politiet i Frederikshavn har erklæret sig inhabile, da de i det daglige har et tæt samarbejde med kommune og brandvæsen.

To hold med 10 mand deltog i øvelsen

Øvelsen fandt sted 11. september 2002 i en træbarak på statsfængslet i Kragskovhede nær Frederikshavn. De frivillige gennemgik forud for øvelsen bygningen, hvorefter der blev sat ild på barakken. To hold røgdykkere på hver fem mand skulle indefra observere brandudviklingen, og på hvert hold var der en røgdykkerinstruktør. Beskeden lød på, at de skulle placerede sig på hug lige inde i bygningen, så de hele tiden kunne se dørene. Da ilden på et tidspunkt havde fået noget hurtigere fat i bygningen end forventet, gav øvelseslederen besked til begge hold om at de skulle trække ud. Over radioen fik han fra begge hold bekræftelse på, at ordren var forstået, og det ene hold trak sig straks ud.

Lederen af det andet hold anmodede imidlertid om at holdet fik lov til at blive inde i bygningen yderligere et minut, hvilket de fik de lov til med understregning af, at det kun var eet minut. Da minuttet var gået havde øvelseslederen igen radiokontakt til holdet, og han gav dem ordre til at trække ud. Holdlederen bekræftede klart og tydeligt, at det var forstået, og at de var på vej ud, men da holdet et øjeblik efter kom ud, var der kun to mand ved slangen – de andre tre var væk. De to forreste havde hele tiden været overbevist om de tre øvrige var lige bag dem. Den ene af de tre omkomne blev hurtigt fundet lige indenfor døren, mens de to øvrige blev fundet i to forskellige lokaler i bygningen.

De omkomne var Casper Niels Pii, 27, Søren Lund Søndergaard, 27, og Michael Røntved Jensen, 39. Alle tre var erfarne røgdykkere, som hver især alene i 2001 havde mellem 100 og 138 øvelsestimer.

Annonce