Falck overtager drift af hjælpemiddeldepot fra beredskab

Arkivfoto

Borgerne i Frederikshavn Kommune vil opleve, at det lokale hjælpemiddeldepots medarbejdere skifter til en ny placering og nyt logo, når driften af depotet overgår fra Nordjyllands Beredskab til Falck fra 1. oktober 2016. Det sker efter at opgaven har været i udbud. Men bortset fra logoet og placeringen er alt ved det gamle.

I Frederikshavns Kommunes budgetforlig for 2016 blev forligspartierne enige om at konkurrenceudsætte kommunens hjælpemiddeldepot. Efter endt udbudsrunde har Frederikshavn Kommune underskrevet en kontrakt med Falck om driften af hjælpemiddeldepotet med virkning fra den 1. oktober 2016. Falck overtager driften fra det kommunale beredskab, som har varetaget opgaven gennem en årrække.

Kommunen har indgået aftale med Falck om, at overdragelsen af driften sker i en glidende overgang og så lempeligt og kontrolleret som muligt. Samtlige medarbejdere i hjælpemiddeldepotet virksomhedsoverdrages og vil komme til at løse opgaven for Falck, således at borgerne mærker overgangen mindst muligt. Netop borgernes tryghed i overgangsfasen er vigtig, understreger Jørgen Tousgaard, formand for socialudvalget i Frederikshavn Kommune:

”De borgere, der har behov for at benytte kommunens hjælpemiddeldepot, skal helst slet ikke mærke, at en ny aktør har overtaget opgaven. De vil møde de samme velkendte ansigter og dygtige medarbejdere, som vil løse opgaven som hidtil. Falck driver hjælpemiddeldepoter i flere andre kommuner og har stor erfaring med opgaven. Jeg har derfor fuld tillid til, at de også i vores kommune vil varetage opgaven med professionalisme og samme serviceniveau, som borgerne kender i dag”, siger socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard.

Falck har været i gang med at afsøge mulighederne for en ny fremtidig placering af hjælpemiddeldepotet for at øge tilgængeligheden for alle kommunens borgere. Denne placering er nu fundet, og depotet vil pr. 1. oktober 2016 være beliggende på Knivholtvej 11 i Frederikshavn.

Annonce