Fire brandstationer lukkede i 2011

Danmark mistede i alt fire brandstationer i 2011, hvor fem hjælpebrandstationer blev nedlagt, mens en enkelt ny brandstation blev oprettet. Det viser nye tal fra Beredskabsstyrelsen. Også antallet af brandkøretøjer faldt, således at der nu er 1.743 brandkøretøjer – hvilket er 20 færre end i 2010. Over en årrække er både antallet af autosprøjter og tankvogne reduceret, mens der er kommet væsentligt flere drejestige og redningslifte.

Ifølge Redningsberedskabets Statistik 2012, som Beredskabsstyrelsen netop har udsendt, var der i 2011 i alt 245 brandstationer (beredskabsstationer), og det er faktisk en enkelt station mere end i 2010.

Falck har i 2011 mistet to stationer, således at der nu er 111 Falck-brandstationer. Antallet af Falck-brandstationer toppede i 2007 med 116, men efter kommunalreformen har Falck mistet en række brandslukningskontrakter. I 2011 steg antallet af kommunale brandstationer da også med tre til 83, mens der fortsat var 41 brandstationer under de frivillige brandværn i Sønderjylland og 10 stationer, hvor Falck og kommunen deles om driften.

Derimod faldt antallet af hjælpebrandstationer (hjælpeberedskabsstationer) fra 62 i 2010 til 57 i 2011. Her er der lukket en Falck-hjælpebrandstation og en kommunal hjælpebrandstation, mens de frivillige brandværn har måttet lukke tre stationer.

På materielområdet viser statistikken, at antallet af brand- og redningskøretøjer faldt fra 1.763 i 2010 til 1.743 i 2011.

Der er udvidet med en enkelt ekstra autosprøjte, men generelt har antallet af autosprøjter over en årrække været faldende, således at de 433 autosprøjter i 2006 er blevet til 407 i 2011. Endnu større er faldet i tankvogne, der er gået fra 362 til 319. Derimod er der sket en kraftig stigning i antallet af drejestiger og redningslifte, som alene fra 2008 til 2009 steg fra 79 til 94. I dag er der 96 højderedningskøretøjer. Desuden råder landets brandstationer over 82 slangetendere, og det er et kraftigt fald siden 2006, hvor der var 175.

Annonce