Mobilt sprinkleranlæg på demenscenter reddede ældre ægtepar

En kombination af årvågent personale og et effektivt mobilt sprinkleranlæg reddede forleden et ældre ægtepar fra en mindre brand på demenscenter Aalholmhjemmet. Københavns Brandvæsen har sat anlægget op for kommunens sundheds- og omsorgsforvaltning, og anlægget slukkede automatisk en brand i en tøjbamse på en kogeplade, før den nåede at udvikle sig.

De mobile sprinkleranlæg er en del af en forsøgsaftale mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Københavns Brandvæsen, oplyser brandvæsenet. Aftalen indebærer, at brandvæsenet sætter 25 mobile sprinkleranlæg op i udvalgte plejeboliger rundt omkring i Københavns Kommune. Foreløbig er 14 anlæg sat op. Formålet er at sikre særligt udsatte borgere – blandt andet rygere og demente beboere – mod brand.

”I 2011 var der på landsplan 11 dødsbrande i pleje- og ældreboliger. Men ved at opsætte mobile sprinkleranlæg i særligt udsatte hjem som disse, kan vi i København være med til at minimere antallet af brande. Og en af vores vigtigste opgaver som brandvæsen er at forebygge brand”, siger chefen for forebyggelse og indsats i Københavns Brandvæsen, Thomas Rydahl.

Indeholder 130 liter vand

De mobile anlæg er på størrelse med et bornholmerur og er placeret hos den enkelte beboer. Anlæggene aktiveres ved en lokal kombination af røg- og varmedetektering, og de slukker med vandtåge. Desuden indeholder anlæggene kun 130 liter vand, der er tømt inden for ca. 15 minutter, så vandskaderne i forhold til de traditionelle sprinkleranlæg minimeres. Og så snart et anlæg er aktiveret, får plejepersonalet besked direkte på deres telefoner.

”Jeg synes, de mobile sprinkleranlæg er en rigtig god idé. Jeg har selv været med i forsøget fra start af. Og efter vi havde vores første tæt-ved-oplevelse i går, er jeg blot blevet endnu mere positiv over for anlæggene, end jeg var i forvejen. Personalet reagerede, som de skulle, og fik reddet beboerne ud. Og anlægget slukkede selv branden, så ingen kom til skade. Desuden oplevede ingen af vores medarbejdere at se et indebrændt menneske. Det er ikke rart at opleve det, skal jeg sige. Og sidst men ikke mindst er skaderne blevet begrænset til kun at gælde en bolig på hjemmet. Så vi skal ikke til at evakuere en hel masse beboere, fordi der er vandskader over hele huset”, siger Christian Suhr.

Flere anlæg på vej

Københavns Brandvæsen er i færd med at sætte de sidste 11 anlæg op i plejeboliger for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Udover Aalholmhjemmet bliver der sat mobile sprinkleranlæg op på plejehjem på Østerbro, Nørrebro og Amager.

”For os er det vigtigt at sikre vores plejeboliger mod brand bedst muligt. Det gør vi blandt andet ved at øremærke brandsikringen til de mest udsatte borgere – blandt andet rygere. Og her er de mobile sprinkleranlæg en rigtig god brandsikringsmulighed ”, siger lederen af Boligsekretariatet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Per Christensen.

Et bredt politisk flertal i Borgerrepræsentationen principgodkendte inden sommerferien at afsætte 14 millioner kroner til etablering af mobile sprinkleranlæg i SUF’s plejeboliger. Borgerepræsentationen vil tage stilling til den endelige finansiering umiddelbart efter sommerferien.

Annonce