Nordsjællandsk ungdomsbrandkorps får penge til de næste fire års drift

Nordsjællands Ungdomsbrandkorps har fået bevilliget penge til at fortsætte projektet i fire år, og ungdomsbrandkorpset kan derfor ønske 12 nye deltagere velkomne til hold 2, der starter 2. april. De syv deltagere, der fuldførte hold 1, har desuden alle takket ja til at fortsætte som hjælpeinstruktører og rollemodeller for de nye deltagere, og dermed vil der være 19 unge i alderen 13-17 år fra Kokkedal, Nivå, Humlebæk og Fredensborg, som hver tirsdag skal lære at samarbejde om at slukke ildebrande.

Ungdomsbrandfolkene undervises i brandteori, førstehjælp, slukning og redning. Målet med projektet er at give de unge et spændende fritidstilbud, der øger deres personlige, sociale og faglige kompetencer – samtidigt med, at der bliver skabt gode relationer mellem brandfolkene og de lokale unge. Og det virker: Nogle af de ældste deltagere har allerede som mål at tage den rigtige brandmandsuddannelse, når de fylder 18 år.

Det var borgmester Thomas Lykke Pedersen, som i efteråret 2011 tog initiativ til at oprette Nordsjællands Ungdomsbrandkorps som et samarbejde mellem Fredensborg Kommune og Nordsjællands Brandvæsen. Det første hold blev afsluttet i juni 2012, og efterfølgende har Fredensborg Kommune afsat 200.000 kr. om året til projektet i perioden 2013-2016.

”Ungdomsbrandkorpset har allerede vist sig at være en succes blandt de unge, og det er dejligt at se, at deltagerne fra hold 1 nu er klar som hjælpeinstruktører for næste hold. Ungdomsbrandkorpset er et tilbud til dem, der har behov for mere action i hverdagen end traditionelle fritidstilbud kan give. Samtidig håber jeg, at de mange spændende opgaver i korpset kan give de unge inspiration og kompetencer, de kan bruge fremover i et job eller på en uddannelse. På den måde kan korpset – på sigt – være et af kommunen mange initiativer til at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden i kommunen. Hvis vi skal nå målet om landets laveste ledighed blandt unge, er det vigtigt, at vi har en bred palet af tilbud og initiativer”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Annonce