Nyt brandvæsen får ny SINE-fleetmap

Arkivfoto

Arbejdet med strukturreformen er godt i gang i beredskaberne i hele landet. Esbjerg, Varde og Fanø kommuner er gået sammen i Sydvestjysk Brandvæsen, der har været i operativ drift siden 1. januar 2015, og det nye brandvæsen har som en af de første nye beredskabsenheder lavet ny talegruppestruktur og udarbejdet ny fleetmap for beredskabets ca. 400 SINE-radioer.

Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation fortæller, at centeret har holdt møde med Sydvestjysk Brandvæsen og vejledt omkring ny talegruppestruktur, fleetmap og kommunikationen på SINE.

En af konsekvenserne af sammenlægningen er, at beredskabet har reduceret kraftigt i antallet af SINE-talegrupper. Samtidig har Sydvestjysk Brandvæsen et ønske om at anvende tildelte skadestedssæt mere.

”Ved at basere mere kommunikation på skadestedssæt har vi reduceret antallet af talegrupper i eget VPN fra 70 til 34”, fortæller Niels Strandvad Thomsen, operativ leder og SINE-superbruger ved Sydvestjysk Brandvæsen.

Opdeling i nord og syd

Niels Strandvad Thomsen fortæller, at kommunikationen i Sydvestjysk Brandvæsen er delt op i et nord- og syd-område med dertil hørende talegrupper. Beredskabets vognradioer er altid tilmeldt en fælles talegruppe i henholdsvis nord og syd. Ligeledes er der oprettet en talegruppe i både nord og syd til kommunikationen mellem indsatsleder og holdleder. Der køres frem på default skadestedssæt, og når der tildeles skadestedssæt, skifter indsatsleder og holdleder hertil ved ankomst til skadestedet.

”Antallet af stationer og slukningstog forbliver uændret, og vi har valgt at fastholde konceptet med én talegruppe til hvert slukningstog. På mandskabsniveau er der således ingen ændringer”, siger Niels Strandvad Thomsen og tilføjer, at modellen er blevet trykprøvet ved gennemgang af forskellige hændelser og situationer. Derefter er der udarbejdet eksempler på nye signalplaner for fremkørsel og indsatsområdet.

Brandvæsen har fleetmap-ansvarlig

Sydvestjysk Brandvæsen har udnævnt en fleetmap-ansvarlig og lagt de tre kommuners fleetmaps sammen. De nye talegrupper er tilføjet fleetmappen, mens gamle ubenyttede talegrupper er blevet slettet.

”Nu har vi nået en størrelse, hvor det at lave fleetmap er en dedikeret opgave. Vi har derfor planer om fremadrettet at køre det mere professionelt”, siger Niels Strandvad Thomsen, der samtidig efterlyser mere erfaringsudveksling omkring opsætning af radioer – f.eks. på de regionale koordinationsgruppemøder, som Center for Beredskabskommunikation afholder to gange om året i landets fem regioner.

Styr på logistikken

Sydvestjysk Brandvæsen har også benyttet sammenlægningen til at lave statustjek på deres radioer og til at få bedre styr på logistikken. F.eks. er radioer, der fremgik af den gamle fleetmap, men som er aldrig blev indkøbt, blevet slettet. Og på samme måde bliver der fulgt op på radioer uden eksakt placering og uklar funktion.

Opsætningen af radioer er også blevet gennemgået. Opstartsgrupperne skulle bl.a. justeres i forhold til den nye talegruppestruktur, og de forskellige profiler skulle sættes sammen og ensrettes. Sydvestjysk Brandvæsen skal også have programmeret nye hurtigtaster, så der på radioer til holdleder og indsatsleder er hurtigtaster til de aktuelle talegrupper i skadestedssæt.

Ingen ændringer til ISSI-numre

Da forummet, det drøfter Kommunernes Operative Anvendelse af SINE (KOAS), har anbefalet, at den allerede tildelte nummerstruktur bevares, er der ingen ændringer til radioernes syv-cifrede nummer (ISSI-nummer), hvilket gør udarbejdelse af ny fleetmap enklere. Sydvestjysk Brandvæsen har planlagt at omprogrammere samtlige radioer inden udgangen af februar 2015.

”Det bliver en stor logistisk udfordring at foretage omprogrammeringen samtidig med, at beredskabet skal opretholdes. Men selvfølgelig lykkes det”, slutter Niels Strandvad Thomsen.

Erfaringer fra Sydvestjylland

På baggrund af arbejdsmødet mellem Center for Beredskabskommunikation og Sydvestjysk Brandvæsen har Center for Beredskabskommunikation samlet følgende erfaringer til andre beredskaber, der står over for en revidering af fleetmaps:

  • Start med at analysere/diskutere indsatslederstruktur og vagtcentralstruktur. Begynd herefter at overveje talegruppestruktur.
  • Ved at basere mere kommunikation på skadestedssæt kan antallet af talegrupper i eget VPN reduceres.
  • Trykprøv talegruppestrukturen ved at gennemgå forskellige hændelser og benyt gerne Center for Beredskabskommunikation som sparringspartner.
  • Benyt sammenlægningen til samtidigt at få gjort status på radioer. Hvor er de henne, hvordan anvendes de, og er der radioer, der skal deaktiveres?
  • Få udarbejdet signalplaner til både hverdagshændelser og store hændelser, hvor der etableres lokal kriseledelse. Ved på forhånd at tildele faste talegrupper til store hændelser kan man i situationen bedre undgå forvirring og sammenblanding med de ”almindelige” opgaver.

Annonce