Solrød får sin tankvogn fra årsskiftet

Google Maps
Brandstationen i Solrød. Arkivfoto

Den 1. januar 2021 bliver beredskabet i Solrød udvidet med en tankvogn. Det er en direkte konsekvens af opløsningen af Østsjællands Beredskab, som fik Solrød Kommune til at indgå i et nyt beredskabssamarbejde. I første omgang lejes en ældre tankvogn hos Falck, men når samarbejdspartneren Køge Kommune får ny tankvogn, overtager Solrød en tankvogn fra 2014.

I en ændring af den risikobaserede dimensionering er beredskabet i Solrød Kommune blevet øget med to brandfolk, ligesom der fra årsskiftet skal indsættes en tankvogn på den lokale brandstation. De ekstra brandfolk koster kommunen 376.000 kr. om året.

Tankvognen bliver indtil videre et ældre køretøj, som lejes af Falck. Det vil koste kommunen beskedne 2.500 kr. om måneden, men kommunen vil dog skulle betale for reparationer, hvis de koster over 25.000 kr. Hertil kommer en udgift på 95.000 kr. om året til drift af tankvognen, 12.000 kr. til omskoling af de lokale brandfolk samt 23.000 kr. om året for, at der kan rekvireres en lånevogn, hvis tankvognen er ude af drift.

Solrød Kommune indgår i et beredskabssamarbejde med Køge og Stevns kommuner, hvor ETK Brand og Redning i Køge Kommune står for den daglige ledelse og administration af det samlede beredskab. Og i Køge er der nye køretøjer på vej med forventet leverance ultimo 2021 eller primo 2022. Når det sker, overtager Solrød en tankvogn fra 2014. Den vil have en restlevetid på 14 år, og afskrivningerne vil være på 58.000 kr. om året. Drift, vedligeholdelse og lånevogn vil koste 87.000 kr. om året.

Annonce