Præhospital

Læger fremlægger endnu to cases: Kun helikopterhjælp reddede patienterne

Lægerne i Region Sjælland har nu fremlagt endnu to cases, som efter deres mening understreger, at læger ikke kan undværes i det præhospitale beredskab. I begge tilfælde fik patienterne i første omgang behandling af paramedicinere, men problemet er – ifølge lægerne – at patienterne i virkeligheden havde behov for en læges kompetencer. I de konkrete tilfælde fik begge patienter dog lægehjælp, men kun fordi akutlægehelikopteren blev tilkaldt. Den kom imidlertid i allersidste øjeblik – og var blot det mindste gået galt, var patienterne med største sandsynlighed døde. I begge tilfældene betød tidsfaktoren dog en forværring for patienten.

Præhospital

Sjællandske læger fremlægger tre nye cases

Lægerne i Region Sjælland fortsætter med at fremlægge cases, hvor de mener, at Region Sjællands nye struktur i det præhospitale beredskab har medført, at patienterne har fået en dårligere behandling. De seneste tre cases handler om situationer, hvor lægerne mener, at manglen på akutlægebiler har resulteret i fatale forsinkelser, fordi en akutlæge ville kunne have sikret, at den korrekte behandling var startet tidligere.

Præhospital

Minister: Udvalg må afgøre om valgløfte skal indfries

Det bliver tilsyneladende embedsmænd i Sundhedsministeriet, som skal beslutte, om Socialdemokraterne og SF’s valgløfte om 10 ekstra lægebiler til udkantsområderne skal indfries. Trods det klare valgløfte er der nemlig ikke umiddelbart afsat penge til de mange lægebiler – og den nye sundhedsminister, Astrid Krag, vil lade det være op til regeringens akutudvalg at afdække, om der er behov for den lovede styrkelse af den præhospitale indsats.

Præhospital

Sundhedsstyrelsen: Ingen dokumentation for at akutlæger har nogen effekt

Har det overhovedet en positiv effekt på behandlingen af patienterne, når læger og sygeplejersker deltager i den præhospitale indsats? Det har været temaet i de seneste måneders debat i Region Sjælland, efter at regionen har lagt op til, at læger og sygeplejersker ikke længere skal bemande regionens akutbiler, der i stedet skal bemandes med paramedicinere. Nu slår Sundhedsstyrelsen så fast, at der ikke er noget solidt fagligt grundlag for at sige, at akutlægebiler er at foretrække frem for akutbiler, der bemandes med paramedicinere. På nogle punkter er Sundhedsstyrelsen dog bekymret over regionens planlagte omlægning af det sjællandske beredskab.

Præhospital

Overlæger: Afskaffelse af lægebiler bomber beredskabet 20 år tilbage

Syv sjællandske overlæger langer i et læserbrev hårdt ud efter Region Sjællands beslutning om at afskaffe regionens lægebiler og erstatte dem med paramedicinerenheder. Det vil koste 120 liv om året, advarer overlægerne, der mener, at Region Sjælland med sin beslutning udviser samme bedreviden, som da regionen valgte Samariten som ambulanceoperatør – og at resultatet vil blive, at beredskabet bombes 20 år tilbage.

Præhospital

Region Hovedstaden kaster håndklædet i ringen

Region Hovedstaden kaster nu håndklædet i ringen og sender den tredje akutlægebil i udbud igen. Efter det første udbud i april, hvor kun Falck bød på at bemande akutlægebilen med en lægeassistent, valgte regionen at hjemtage opgaven, fordi prisen lå over det forventede. Siden da har akutlægebilen imidlertid holdt stille, fordi det ikke er lykkedes regionen at få rekrutteret det fornødne mandskab.

Præhospital

Falck fordobler prisen på akut- og lægebiler

Region Midtjyllands planer for en styrkelse af det præhospitale beredskab bliver væsentligt dyrere end ventet. En væsentlig del af årsagen er, at Falck næsten har fordoblet prisen for at levere akut- og lægebiler. Dermed skal regionen i alt bruge godt 31 mio. kr. på at styrke beredskabet, mod forventet ca. 15 mio. kr. Selv om regionen erkender, at rekrutteringen vil være “overordentligt vanskelig”, så vil det fortsat være anæstesisygeplejersker, som skal bemande de nye akutbiler. Sygeplejerskerne skal dog have en redder med som assistent og chauffør. Ordningerne med udrykningslæger i Hedensted, Gedved og Djursland samt udrykningsbilen i Karup foreslås nedlagt.

Præhospital

Region Hovedstaden vil selv bemande akutlægebil

I sidste måned sendte Region Hovedstaden bemandingen af en akutlægebil i Herlev i udbud. Der kom imidlertid kun ét tilbud, og det var ifølge Region Hovedstaden langt dyrere end ventet. Så nu vil Region Hovedstaden i stedet selv ansætte de ambulancebehandlere, som skal fungere som lægeassistenter på akutlægebilen. Det er såvidt vides første gang, at der etableres et præhospitalt beredskab i rent regionalt regi, men det er en løsning, som får hård kritik fra de faglige organisationer, som organiserer ambulancefolk.

Præhospital

Ambulancefolk: Akutlægebilers ledelse er populistisk

Ledelsen af akutlægebilerne i København er populistisk, når den i de seneste uger gentagne gange har fremhævet akutlægebilernes succes ved genoplivning af patienter med hjertestop uden at nævne den indsats, som er ydet af primærambulancerne inden akutlægebilernes ankomst. Det mener Dansk Ambulance Råd (DAR), som er interesseorganisation for de danske ambulancefolk. DAR mere end antyder, at der er tale om lobbyarbejde fra lægernes side i forbindelse med debatten om akutlægebilernes fremtid i Region Hovedstaden.