Præhospital

Lægebil medbringer nu frisk blod

Lægebilen i Aarhus medbringer nu som den første af Region Midtjyllands lægebiler friske blodprodukter, der giver nye behandlingsmuligheder. Blodet skal hjælpe patienter, der er kommet alvorligt til skade f.eks. i trafikken eller af andre årsager er i risiko for at forbløde. Regionen har valgt at køre med friske, flydende blodprodukter, selv om de skal skiftes ud løbende.

Præhospital

Herning får fast akutlægebil allerede fra 1. september

Region Midtjylland besluttede før sommerferien, at akutlægebilen i Herning fra den 1. januar 2013 skal være fast bemandet med læger døgnet rundt. Samtidig besluttede regionen at nedlægge den sygeplejerskebetjente akutbil i Herning og i stedet anvende ressourcerne på akutlægebilen, så den, som i resten af regionen, kan blive bemandet med både læge og lægeassistent. Men nu fremrykkes den nye lægebil med flere måneder.

Præhospital

Vil have lægebiler tilknyttet alle akutsygehuse

Fremover bør alle landets akutsygehuse have en lægebil tilknyttet, således at der sikres speciallægedækning i hele landet. Det mener Lægeforeningen, som netop har lanceret en ny præhospital politik. Lægerne mener også, at den samlede ambulanceredderuddannelse skal revideres og ajourføres, ligesom lægerne ønsker, at deres egen uddannelse forankres i præhospitalbekendtgørelsen.

Præhospital

Discount-lægebil uden redder giver problemer

Fremover vil akutlægebilen i Holstebro være den eneste egentlige lægebil i landet, som alene bemandes af en læge – alle andre lægebiler bemandes også med en redder, der fungerer som lægeassistent. Den særlige model i Holstebro indebærer, at lægen skal koncentrere sig om at føre bilen, og lægen kan derfor kun i begrænset omfang kommunikere med ambulancerne. Samtidig er responstiden over 10 minutter højere end for de øvrige lægebiler, og lægebilen skal hentes af en ladvogn fra Falck, hver gang lægen følger med en patient i ambulancen.

Præhospital

Sygeplejerskebemandet akutbil i Herning er på vej mod nedlæggelse

Den seneste tids kritik af det præhospitale beredskab i Vestjylland ser nu ud til at få konsekvenser. Regionspolitikerne ønsker, at den nuværende model, hvor lægebilen i Herning bemandes med en læge, som også har opgaver på det lokale hospital, opgives, og at der i stedet etableres en traditionel lægebilsordning. Samtidig skal den nuværende akutbil, som bemandes med en anæstesisygeplejerske, nedlægges.

Præhospital

Læger fremlægger endnu to cases: Kun helikopterhjælp reddede patienterne

Lægerne i Region Sjælland har nu fremlagt endnu to cases, som efter deres mening understreger, at læger ikke kan undværes i det præhospitale beredskab. I begge tilfælde fik patienterne i første omgang behandling af paramedicinere, men problemet er – ifølge lægerne – at patienterne i virkeligheden havde behov for en læges kompetencer. I de konkrete tilfælde fik begge patienter dog lægehjælp, men kun fordi akutlægehelikopteren blev tilkaldt. Den kom imidlertid i allersidste øjeblik – og var blot det mindste gået galt, var patienterne med største sandsynlighed døde. I begge tilfældene betød tidsfaktoren dog en forværring for patienten.

Præhospital

Sjællandske læger fremlægger tre nye cases

Lægerne i Region Sjælland fortsætter med at fremlægge cases, hvor de mener, at Region Sjællands nye struktur i det præhospitale beredskab har medført, at patienterne har fået en dårligere behandling. De seneste tre cases handler om situationer, hvor lægerne mener, at manglen på akutlægebiler har resulteret i fatale forsinkelser, fordi en akutlæge ville kunne have sikret, at den korrekte behandling var startet tidligere.

Præhospital

Minister: Udvalg må afgøre om valgløfte skal indfries

Det bliver tilsyneladende embedsmænd i Sundhedsministeriet, som skal beslutte, om Socialdemokraterne og SF’s valgløfte om 10 ekstra lægebiler til udkantsområderne skal indfries. Trods det klare valgløfte er der nemlig ikke umiddelbart afsat penge til de mange lægebiler – og den nye sundhedsminister, Astrid Krag, vil lade det være op til regeringens akutudvalg at afdække, om der er behov for den lovede styrkelse af den præhospitale indsats.