Brandvæsen

Fælles front mod brandkræft

International forskning peger på, at de påvirkninger, brandfolk udsættes for når de slukker brande, kan have en kræftfremkaldende virkning. Men endnu er den danske forskning på området sparsom. De manglende undersøgelser bør dog ikke stå i vejen for en forebyggende indsats. Derfor er 10 parter fra både lønmodtager- og arbejdsgiversiden gået sammen om at udgive de vigtigste råd til at forebygge kræft hos brandfolk.

Brandvæsen

Vurdering om brandfolks arbejdsskadeerstatning ved kræft fremskyndes

Over 100 kræftsyge danske brandfolk har søgt arbejdsskadeerstatning, men kun én har fået kræftsygdommen anerkendt som arbejdsrelateret. Men beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) lægger nu pres på Arbejdsskadestyrelsen og giver styrelsen frem til årets udgang til at afgøre, om den har det tilstrækkelige videnskabelige grundlag til at vurdere sager om brandfolks kræft.

Brandvæsen

Falck: Mange initiativer for at forebygge kræft blandt brandfolk

Falck har taget en række initiativer og iværksat adskillige nye tiltag for at forebygge kræft blandt brandfolk. Det fortæller Falcks sikkerhedsleder, Bjørn Ølgod, og fællesarbejdsmiljørepræsentant Kenneth Jensen, efter at der i sidste uge blev rejst kritik mod Falck fra nuværende og tidligere medarbejdere på Falcks autoværksted i Aalborg. Værkstedet blev i en artikel beskrevet som ”dødens værksted” på grund af et stort antal kræfttilfælde blandt medarbejderne.

Brandvæsen

Halvdelen af medarbejderne på Falck-værksted ramt af kræft

Syv af de 14 nuværende og tidligere ansatte på Falcks centralværksted i Aalborg har fået kræft. Der er ikke noget, som tyder på, at det er arbejdsforholdene på værkstedet, som er skyld i den nordjyske kræft-epidemi. Men seks af de ansatte har også været deltidsbrandfolk – og de mener, at det er årsagen til de mange kræfttilfælde. Værkstedets tillidsmand kritiserer Falcks ledelse for berøringsangst.

Brandvæsen

Kræftrisiko: Arbejdstilsynet skal besøge alle landets brandstationer i år

Når det gælder brandfolk og den mulige kræftrisiko ved arbejdet, så har Arbejdstilsynet vejledt og informeret i tilstrækkeligt omfang i takt med nye undersøgelser om mulig kræftrisiko på området. Det konkluderer Arbejdstilsynet i hvert fald selv i en ny redegørelse, som er udarbejdet i samarbejde med Arbejdsskadestyrelsen. Men samtidig iværksætter myndighederne nu en række nye initiativer, der sætter yderligere fokus på brandfolks arbejdsmiljø – blandt andet skal Arbejdstilsynet inden udgangen af 2013 gennemføre tilsyn med alle brandstationer, ligesom der på forsøgsbasis i en periode på et halvt år skal føres tilsyn ved store brande.

Brandvæsen

Brandfolk vil fortælle politikere om kræftrisiko

I næste måned får Brandfolkenes Organisation besøg af den canadiske brandmand og advokat Alex Forrest, der er formand for Winnipeg Fire Fighters Union og ekspert i sammenhængen mellem jobbet som brandmand og udviklingen af kræft. Brandfolkenes Organisation vil gerne benytte besøget til at fortælle politikerne om brandfolks øgede risiko for visse former for kræft, og derfor har organisationen anmodet om foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

Brandvæsen

Minister: Medicinske eksperter på banen i sager om brandfolk og kræft

En række brandfolk, som lider af kræft, har fået afslag på erstatning, fordi deres sygdom ikke er blevet anerkendt som en erhvervssygdom. Årsagen er, at det ikke har været muligt at fastslå en årsagssammenhæng mellem deres kræftsygdom og deres arbejde som brandfolk. Men fremover vil Arbejdsskadestyrelsen indhente udtalelser fra medicinske eksperter, herunder forskningschefen i Kræftens Bekæmpelse, når der behandles sager om sager om brandfolk og kræft. Det sker for konkret at få af- eller bekræftet mulige årsagssammenhænge, fortæller beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.