Brandvæsen

Årets frivilligpris gik til København

Der var stor ros til de frivillige, da forsvarsminister Nicolai Wammen fredag uddelte årets frivilligpriser til frivillige fra redningsberedskabet og Hjemmeværnet. I redningsberedskabet gik prisen som årets frivillig til en enhed, nemlig den nyoprettede frivilligenhed ved Københavns Brandvæsen, der fik prisen for en ekstraordinær indsats ved branden på Frihedsmuseet.

Google Maps
Brandvæsen

Frederiksbergs første frivillige er klar til indsats

I sidste uge var de frivillige i Frederiksberg Brandvæsen samlet for at få overrakt uddannelsesbeviser for deres velgennemførte uddannelse. Efter skybruddet i juli 2011 besluttede Frederiksberg Kommune nemlig at etablere et beredskab, der blandt andet kunne træde til ved ekstreme vejrsituationer. Som en del af det beredskab blev der som noget nyt hvervet frivillige til Frederiksberg Brandvæsen.

Brandvæsen

Ny aftale mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet

Forsvarsministeriet har indgået en ny rammeaftale med Beredskabsforbundet. Rammeaftalen afløser den rammeaftale, der blev indgået mellem Indenrigsministeriet og Beredskabsforbundet i december 1999. Rammeaftalen er udarbejdet i et samarbejde mellem Beredskabsforbundet, Beredskabsstyrelsen og Forsvarsministeriet, og den sikrer, at der er overensstemmelse mellem de opgaver, som Beredskabsforbundet skal løse, og den statslige bevilling, der afsættes til at løse opgaverne.

Brandvæsen

Frivillige i beredskabet skal hjælpe med snerydning

I Roskilde skal frivillige i beredskabet nu hjælpe med at fjerne sne – i hvert fald i de situationer, hvor der er meget sne. Roskilde Brandvæsen og kommunens materielgård har nemlig indgået en aftale om at lave et fælles sne-akutberedskab. Dermed kan materielgården bruge de frivillige brandfolk som en specialenhed, hvis der bliver behov for det, f.eks. når der ikke kan skaffes tilstrækkeligt ressourcer fra materielgården, eller når det faste mandskab skal hvile efter mange timer på gader og stier.

Brandvæsen

Stor opbakning til beredskabets frivillige

De frivillige i det danske beredskab yder hvert år mere end 200.000 timers arbejde frivillige i forbindelse med oversvømmelser, snestorme og andre længerevarende indsatser. Og de frivillige har ifølge en ny undersøgelse stor opbakning hos befolkningen. Hele 9 ud af 10 danskere angiver således, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med den indsats, som de frivillige yder.

Præhospital

Brandvæsen skal stå for beredskab under fodboldkampe

To ulykkelige hændelser på udenlandske fodboldstadioner, hvor fodboldspillere har fået hjertestop under kampe, har skærpet opmærksomheden om beredskabet ved akut sygdom og uheld under danske fodboldkampe. 1. divisionsklubben Esbjerg fB har derfor indgået en aftale med Brand & Redning Esbjerg, som fremover stiller med seks veluddannede førstehjælpere, når EfB spiller kampe på Blue Water Arena i Esbjerg.