Brandvæsen

Vil have regeringen til også at droppe kommunale beredskabsbesparelser

Regeringen har besluttet, at det statslige beredskab skal friholdes for en ellers vedtaget besparelse på 125 mio. kr. Årsagen er ifølge forsvarsministeren især den aktuelle flygtningesituation, oversvømmelser og terrortruslen. Men det er også udfordringer, som påvirker de kommunale beredskaber – og derfor vil KL nu have regeringen til også at opgive sparekravene til kommunerne.

Brandvæsen

KL: Stadig grundlag for bæredygtige kommunale beredskabsenheder

Selv om regeringen har besluttet, at der ikke skal nedlægges statslige beredskabscentre, er der stadig grundlag for, at de nye kommunale beredskabsenheder bliver bæredygtige og får skabt tværkommunal synergi. Det mener KL, som har noteret sig den nye udmelding fra regeringen – og til gengæld nu forventer, at der bliver sat fuld fart på det lovgivningsarbejde, som skal fjerne barriererne for beredskabsenhederne.

Brandvæsen

KL advarer politikere mod at annullere beredskabsbesparelser

Hvis Folketinget fredag vedtager et forslag om at annullere besparelserne på det statslige beredskab, så bortfalder forudsætningerne for regeringens aftale med KL om den nye kommunale beredskabsstruktur samtidig, advarer KL. Konsekvensen vil nemlig være, at kommunerne ikke som planlagt kan få lov til at overtage en række opgaver fra Beredskabsstyrelsen.

Brandvæsen

KL: Sådan skal de nye beredskabsenheder håndtere økonomien

Hvert år koster de danske brandvæsener ca. 1,3 mia. kr. i drift, hvortil kommer investeringer på 50-100 mio. kr. Dermed er det store summer, som skal flyttes rundt, når de nuværende 87 beredskaber i den kommende tid skal reduceres til 20. KL har netop udsendt en vejledning, der beskriver, hvordan økonomi og opgaveportefølje kan håndteres i de nye beredskaber.

Brandvæsen

Nyt informationsmateriale om sammenlægning af beredskaber

Kommunerne i hele landet er netop nu godt i gang med at løse opgaven med at nedbringe antallet af kommunale beredskabsenheder fra 86 til maksimalt 20. Det sker, fordi Folketingets partier har ønsket en mere effektiv opgaveløsning på beredskabsområdet. KL har netop udsendt en pakke med informationsmateriale, der skal støtte op om kommunernes processer.