Præhospital

Forsvaret vil ikke længere drive akutbil

Forsvarets Sundhedstjeneste er ramt af besparelser, og derfor vil Forsvaret nu opsige aftalen om bemanding af den akutbil, som de seneste syv år har haft base på Flyvestation Karup. Dermed ser det ud til at være endegyldigt slut med akutbilen, som Forsvaret har bemandet i dagtimerne, mens den resten af døgnet er blevet bemandet af lokale nødbehandlere. Men de seneste mange måneder har Region Midtjyllands AMK-vagtcentral slet ikke brugt nødbehandlerne.

Præhospital

Sundhedsminister afviser fælles nødbehandleruddannelse

Der vil ikke blive indført en egentlig nødbehandleruddannelse i Danmark. Det fastslår den fungerende sundhedsminister, Pia Olsen Dyhr, som mener, at de enkelte regioner selv må tilrettelægge deres egne uddannelser til de brandfolk, der skal fungere som nødbehandlere. Dermed bliver nødbehandleruddannelsen ikke reguleret i præhospitalbekendtgørelsen, som det ellers er blevet foreslået.

Præhospital

Ønsker samarbejde med region om nødbehandlerbil i Hundested

Siden 2006 har Hundested haft en nødbehandlerbil, som bemandes af de lokale brandfolk. Men selv om det præhospitale beredskab er regionens ansvar, er det Halsnæs Kommune, der betaler de ca. 650.000 kr., som nødbehandlerbilen koster om året. Kommunen havde forventet, at halvdelen af udgifterne fra 2011 og frem ville blive dækket af den statslige akutpulje, men kommunen fik afslag, og nu vil man så i stedet have en samarbejdsaftale med Region Hovedstaden. Hidtil har regionen dog ikke reageret på kommunens henvendelser.

Præhospital

Tre ambulancesager lander på sundhedsministerens bord

Den fungerende sundhedsminister, Pia Olsen Dyhr (SF), vil i den kommende tid i høj grad skulle beskæftige sig med det præhospitale beredskab. Folketingsmedlemmer har nemlig rejst tre sager om vidt forskellige dele af beredskabet, og de sager havner nu på ministerens bord. Hun skal således tage stilling til paramedicinere i Region Sjælland, brug og uddannelse af nødbehandlere samt ekspedition af 112-opkald.

Præhospital

Region: Nødbehandlere skal ikke længere have løn

Den særlige udrykningsbil i Karup skal videreføres, men vilkårene for de tilknyttede nødbehandlere skal ændres væsentligt. Sådan lyder oplægget fra Region Midtjylland, der først og fremmest vil inddrage nødbehandlernes løn, så de fremover skal bemande udrykningsbilen på frivillig basis. Det skal give en besparelse på omkring 0,5 mio. kr. om året.

Præhospital

Problemer med radio og udstyr holder ny nødbehandlerbil i garagen

Region Sjællands nødbehandlerbil i Asnæs skulle have været ude at køre for første gang lørdag den 1. oktober 2011, men den er ikke klar endnu. Radiokoderne fungerer nemlig ikke, og mandskabet har ikke fået det fornødne udstyr. “Der kan ikke kaldes ud, da der er fejl i radiokodningen. Og så er der leveringsproblemer med materiellet til den. Men jeg forventer, at det er afklaret inden ugens udgang. Vi afventer, hvad regionen vil gøre”, siger Jens Larsen, beredskabschef i Odsherred Kommune.

Google Streetview
Præhospital

Nødbehandlere har haft 83 udrykninger

83 gange i løbet af de sidste seks måneder har borgere i Hundested ringet 112 på grund af en ulykke og de fleste gange har nødbehandlerne fra Hundested Brandvæsen været først på pletten. For seks måneder siden måtte borgerne vente på, at ambulancen fra Frederiksværk kom frem, når der pludselig opstod en ulykke. Og der kan være lang ventetid.

Præhospital

Løsning på vej i Nordborgs ambulancesag

Der skal findes en løsning på ambulanceproblemet i Nordborg Kommune, så borgerne kan få hurtig hjælp. Det fastslår sundhedsminister Sonja Mikkelsen efter et møde med Nordborgs borgmester, Jan Prokopek Jensen. På mødet blev der opregnet fem-seks muligheder for at beholde beredskabet, og disse muligheder skal kommunen nu se nærmere på.