Brandvæsen

Borgmestre vil kæmpe for de frivillige brandværn

De fire sønderjyske borgmestre står sammen i kampen for de frivillige brandværn i landsdelen. Det har de givet hinanden håndslag på ved et møde på Tønder Rådhus. Baggrunden er, at det samlede beredskab i Danmark står over for omfattende strukturændringer – og her vil borgmestrene sikre, at den særlige sønderjyske model bevares.

Brandvæsen

Udvalg vil foreslå 12 brandvæsener

Fremover skal Danmark have 12 brandvæsener, der svarer til de nuværende 12 politikredse. Det er tilsyneladende anbefalingen fra Redningsberedskabets Strukturudvalg. Det får Kommunernes Landsforening til at protestere – og i stedet anbefale, at der satses på 20-25 brandvæsener, som skal opstå efter de enkelte kommuners initiativ.

Brandvæsen

Politisk opbakning til Beredskab Vestkysten

Sammenlægningen af beredskaberne i Fanø, Varde og Esbjerg kommuner til et nyt Beredskab Vestkysten er kommet et væsentligt skridt nærmere, efter at økonomiudvalget i Esbjerg Kommune mandag godkendte, at der arbejdes videre med sammenlægningen af de tre beredskaber til ét beredskab med hovedsæde på den nye beredskabsstation i Esbjerg.

Google Maps
Brandvæsen

Beredskabschef: Big is powerful

Stormfloden viste tydeligt, at der er behov for, at det danske beredskab er stærkt og robust. Det siger beredskabschefen for Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab, Kim Lintrup, der derfor anbefaler, at der etableres langt større enheder i det danske beredskab. ”Small is beautiful, big is powerful”, mener beredskabschefen.

Brandvæsen

Esbjerg, Varde og Fanø overvejer fælles beredskab

Regeringens overvejelser om en ny struktur for det samlede redningsberedskab har sat gang i lokale bestræbelser på at komme en strukturreform i forkøbet. Senest er det Esbjerg, Varde og Fanø kommuner, som overvejer at etablere et fælles beredskab, ”Beredskab Vestkysten”, der skal styrke de faglige miljøer, skabe mere robusthed og give stordriftsfordele.

Brandvæsen

FOA: Behov for færre selvstændige beredskaber

Beredskabet kan organiseres mere rationelt, og der kan spares ressourcer ved at sammenlægge og samordne de nuværende 87 beredskaber til færre. Det mener fagforeningen FOA, som i et nyt oplæg om fremtidens beredskab påpeger, at der ved en sammenlægning af beredskaber kan spares på det organisatoriske og ledelsesmæssigt niveau – samtidig med at der kan opnås et kvalitetsløft ved større enheder og dermed mulighed for bedre uddannet og trænet personale. 

Brandvæsen

Fagforening: Politikerne spiller hasard med borgernes sikkerhed

Målt i forhold til indbyggertallet har Danmark det billigste beredskab i Norden, og omkostningerne tåler også sammenligning med en række andre europæiske lande. Alligevel vil et bredt politisk flertal via Redningsberedskabets Strukturudvalg spare et tre-cifret millionbeløb på det samlede beredskab. Men der er tværtimod behov for at uddanne brand- og beredskabspersonalet bedre, mener FOA, som frygter, at den kommende strukturreform entydigt vil være en spareøvelse.

Brandvæsen

Nu er arbejdet med beredskabets strukturreform igangsat: Der skal spares et tre-cifret millionbeløb

Efter længere tids politiske forhandlinger er regeringen nu klar med et revideret kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg, der får tidligere departementschef Ib Valsborg som formand. Udvalget skal på under et halvt år færdiggøre en konkret model for den fremtidige organisering af beredskabet. Selv om besparelseskravene er mindre konkrete end i det første udkast, så bliver det stadig slået fast, at forventningen til udvalget er, at der findes besparelser på et tre-cifret millionbeløb, uden at det går ud over beredskabets robusthed.