Præhospital

Overvejer ordning med SMS til nærmeste førstehjælpere ved hjertestop

Fremover vil borgere, der er uddannede i førstehjælp, måske kunne få en SMS, hvis en person i lokalområdet får hjertestop. Ordningen findes allerede i Stockholm, hvor førstehjælpernes mobiltelefoner er registrerede på den lokale vagtcentral, og ved hjertestop kan vagtcentralen via telefonernes GPS-funktion se, om der er førstehjælpere i nærheden – og så tilkalde dem via SMS. Nu kommer der måske et forsøg med en lignende ordning i Frederikshavn-området. Det indgår i Danmarks største hjertestarter-projekt, som får et budget på 12 mio. kr.

Præhospital

Forsøg med sygeplejerskebemandet paramedicinerbil forlænges

Et forsøg med at lade en anæstesisygeplejerske rykke ud sammen med en paramediciner i Thy-Mors-området bliver nu forlænget med et halvt år, således at det først afsluttes i sommeren 2012. Flere måneder inden forsøget slutter, vil der dog foreligge en evalueringsrapport fra Dansk Sundheds Institut – en evalueringsrapport, som bliver den første større undersøgelse af, om det er hensigtsmæssigt, at anæstesisygeplejersker indgår i det præhospitale akutberedskab.

Præhospital

Nibe får atter en ambulancestation

Det er kun godt 1½ år siden, at Falck-stationen i Nibe blev nedlagt som følge af en ny kontrakt mellem Falck og Region Nordjylland. I stedet blev beredskabet på den mere centralt beliggende Falck-station i Støvring styrket. Men i morgen genåbner Falck-stationen i Nibe med et døgnbemandet ambulanceberedskab – og det bliver endda i samme lokaler som den gamle Falck-station.

Præhospital

Kun råd til en tredjedel af de planlagte videokameraer i ambulancer

Som BeredskabsInfo tidligere har omtalt, bliver 10 nordjyske ambulancer inden årsskiftet forsynet med videokameraer, så redderne fremover vil kunne bruge video, når de ønsker en læges assistance ved behandlingen af en patient. Men faktisk er projektet blev kraftigt reduceret, for oprindeligt var det meningen, at det var samtlige 34 ambulancer i Nordjylland, som skulle have de nye kameraer. Det har imidlertid vist sig, at videosystemet var meget dyrere end ventet.

Præhospital

10 nordjyske ambulancer får nu installeret videokameraer

Når ambulancereddere i Nordjylland behandler patienter, vil de fremover kunne bruge et videokamera, hvis de ønsker vejledning fra en læge. 10 ambulancer og en akutlægebil får nemlig installeret et avanceret videokamera med trådløs forbindelse, og hvis patienten samtykker, kalder redderen op til en akutmodtagelse, akutlægebilen eller anden sygehusafdeling, og lægen kan så vurdere patientens tilstand.

Præhospital

Stor tilfredshed med nordjyske 112-akuthjælpere

Sidste år startede Region Nordjylland et pilotprojekt med 112-akuthjælpere på Sydmors og i Thy. Akuthjælperne er borgere, som har fået en særlig førstehjælpsuddannelse, og som på frivillig basis rykker ud i områder, hvor ambulancerne har lang responstid. Nu er pilotprojektet evalueret, og både hos akuthjælperne selv, borgerne i de to områder, Falck og sygehusene er der stor tilfredshed med ordningen. Nogle borgere frygter dog, at ordningen ender med at blive en erstatning for ambulanceberedskabet.

Præhospital

Region: Maksimale responstider er ikke pengene værd

Regeringens plan om at indføre en maksimal responstid for ambulanceudrykninger vil være en kæmpe opgave for beredskabet, og samtidig er det ikke pengene værd at få responstiden for de sidste udrykninger bragt ned på under 15 minutter. Det siger direktøren for anæstesien i Nordjylland, Flemming Knudsen. “Hvis Anders Fogh Rasmussen mener, at alle udrykninger skal være fremme inden et kvarter, så skal antallet af ambulanceberedskaber øges betydeligt. Det krav kan vi slet ikke overholde med de ressourcer, der er i dag”, siger Flemming Knudsen.

Præhospital

Nordjyllands Amt skærer i ambulanceberedskabet

Også i Nordjyllands Amt betyder besparelser, at ambulanceberedskabet bliver reduceret. Amtet hæver dem gennemsnitlige responstid for amtet som helhed fra 8,6 minutter til 9,2 minutter. Flere ambulanceberedskaber nedlægges, og erstattes af akutbiler, og desuden ændres åbningstiden for deldøgnsberedskabet i flere byer.