Præhospital

Midt- og nordjysk lægehelikopter har passeret 500 flyvninger

Region Midtjylland og Region Nordjyllands fælles akutlægehelikopter, der har base i Karup, har nu haft over 500 flyvninger, siden den blev sat i drift den 1. juni 2011. I alt nåede helikopteren at få 512 flyvninger i 2011, hvoraf de 401 var dagoperationer og de 111 natoperationer. Langt størstedelen af flyvningerne sker fortsat i Region Midtjylland, der har over fire gange så mange flyvninger som Region Nordjylland.

Præhospital

Klage til region: Redder hånede os

Fire unge nordjyder har klaget til Region Nordjylland over en episode, som fandt sted for to uger siden. Her ringede de unge – hvoraf de to er sygeplejerskestuderende – 112, efter at en diskoteksgæst mistede bevidstheden, hvorefter de havde svært ved at mærke mandens puls. Men da ambulancen ankom, gjorde en redder ifølge de unge grin med dem, da de beskrev deres observationer. “Nå, men så er han jo nok død”, sagde redderen blandt andet, da de fortalte, at de ikke kunne mærke mandens puls.

Præhospital

Overvejer ordning med SMS til nærmeste førstehjælpere ved hjertestop

Fremover vil borgere, der er uddannede i førstehjælp, måske kunne få en SMS, hvis en person i lokalområdet får hjertestop. Ordningen findes allerede i Stockholm, hvor førstehjælpernes mobiltelefoner er registrerede på den lokale vagtcentral, og ved hjertestop kan vagtcentralen via telefonernes GPS-funktion se, om der er førstehjælpere i nærheden – og så tilkalde dem via SMS. Nu kommer der måske et forsøg med en lignende ordning i Frederikshavn-området. Det indgår i Danmarks største hjertestarter-projekt, som får et budget på 12 mio. kr.

Præhospital

Forsøg med sygeplejerskebemandet paramedicinerbil forlænges

Et forsøg med at lade en anæstesisygeplejerske rykke ud sammen med en paramediciner i Thy-Mors-området bliver nu forlænget med et halvt år, således at det først afsluttes i sommeren 2012. Flere måneder inden forsøget slutter, vil der dog foreligge en evalueringsrapport fra Dansk Sundheds Institut – en evalueringsrapport, som bliver den første større undersøgelse af, om det er hensigtsmæssigt, at anæstesisygeplejersker indgår i det præhospitale akutberedskab.

Præhospital

Nibe får atter en ambulancestation

Det er kun godt 1½ år siden, at Falck-stationen i Nibe blev nedlagt som følge af en ny kontrakt mellem Falck og Region Nordjylland. I stedet blev beredskabet på den mere centralt beliggende Falck-station i Støvring styrket. Men i morgen genåbner Falck-stationen i Nibe med et døgnbemandet ambulanceberedskab – og det bliver endda i samme lokaler som den gamle Falck-station.

Præhospital

Kun råd til en tredjedel af de planlagte videokameraer i ambulancer

Som BeredskabsInfo tidligere har omtalt, bliver 10 nordjyske ambulancer inden årsskiftet forsynet med videokameraer, så redderne fremover vil kunne bruge video, når de ønsker en læges assistance ved behandlingen af en patient. Men faktisk er projektet blev kraftigt reduceret, for oprindeligt var det meningen, at det var samtlige 34 ambulancer i Nordjylland, som skulle have de nye kameraer. Det har imidlertid vist sig, at videosystemet var meget dyrere end ventet.

Præhospital

10 nordjyske ambulancer får nu installeret videokameraer

Når ambulancereddere i Nordjylland behandler patienter, vil de fremover kunne bruge et videokamera, hvis de ønsker vejledning fra en læge. 10 ambulancer og en akutlægebil får nemlig installeret et avanceret videokamera med trådløs forbindelse, og hvis patienten samtykker, kalder redderen op til en akutmodtagelse, akutlægebilen eller anden sygehusafdeling, og lægen kan så vurdere patientens tilstand.

Præhospital

Stor tilfredshed med nordjyske 112-akuthjælpere

Sidste år startede Region Nordjylland et pilotprojekt med 112-akuthjælpere på Sydmors og i Thy. Akuthjælperne er borgere, som har fået en særlig førstehjælpsuddannelse, og som på frivillig basis rykker ud i områder, hvor ambulancerne har lang responstid. Nu er pilotprojektet evalueret, og både hos akuthjælperne selv, borgerne i de to områder, Falck og sygehusene er der stor tilfredshed med ordningen. Nogle borgere frygter dog, at ordningen ender med at blive en erstatning for ambulanceberedskabet.