Præhospital

Sygehuse uden landingsplads giver stor forsinkelse for akutte patienter

Når akutlægehelikopteren lander på de særlige helipads på Aarhus Universitetshospital i Skejby eller på Rigshospitalet, går der i gennemsnit 4 minutter fra landingen og til patienten er fremme på hospitalsafdelingen. Men på de øvrige sygehuse, hvor der ikke er helipads, skal patienterne transporteres med ambulance fra en landingsplads til sygehuset, og det koster dyrebare minutter. I Aalborg går der 10 minutter, inden patienten er fremme på hospitalet, og skal patienten til Aarhus Universitetshospitals afdeling på Nørrebrogade, giver det 15 minutters transporttid.

Præhospital

Jysk akutlægehelikopter redder – formentlig – liv

Region Midtjylland og Region Nordjyllands fælles lægehelikopter med base i Karup redder formentlig liv. En ny evalueringsrapport har godt nok ikke vurderet patienternes overlevelse, men rapporten viser, at patienter med alvorlig sygdom eller alvorlige kvæstelser når hurtigere frem til sygehuset, når de transporteres med lægehelikopteren end når de transporteres med ambulance. Datagrundlaget er dog meget begrænset, da der reelt kun er analyseret data for 36 patienter.

Præhospital

60 hjemmeplejebiler er klar til udrykning

Omkring 60 hjemmeplejebiler indgår nu i det præhospitale beredskab i Frederikshavn Kommune. Kommunens hjemmeplejepersonale rykker nemlig fremover ud med hjertestartere som led i projektet Parat til Hjertestart, som Frederikshavn Kommune, Region Nordjylland, Hjerteforeningen og TrygFonden står bag.

Præhospital

Svagt faldende nordjyske responstider

Ambulancernes responstider i Region Nordjylland fortsætter med at falde, og de er nu markant bedre end de krav, som regionen stiller i sin kontrakt med Falck. I det seneste kvartal var den gennemsnitlige responstid på 8:34 minutter, hvilket er 5 sekunder bedre end kvartalet før. Regionens krav er en gennemsnitlige responstid på maksimalt 9:12 minutter.

Præhospital

Region Nordjylland har startet forberedelserne til næste ambulanceudbud

Region Nordjyllands nuværende ambulancekontrakt med Falck udløber i marts 2014, og dermed skal ambulancekørslen i udbud i løbet af 2013. Regionen har derfor startet forberedelserne til det nye udbud, hvor en række spørgsmål skal afklares. Regionen overvejer således, om man skal gå væk fra den nuværende model, hvor ambulanceoperatøren bestemmer antallet af ambulancer og deres placering, og det overvejes, om der skal indføres maksimale responstider. Samtidig kan udbuddet betyde, at de nuværende akutbiler nedlægges, og at ambulancer bemandes med paramedicinere. Og så vil regionen gerne have ændret behandleruddannelsen fra en transportuddannelse til en sundhedsuddannelse, der koordineres med SOSU-uddannelserne.

Præhospital

Lægehelikopter får næppe flere landingspladser

I Nord- og Midtjylland er der i alt blevet etableret ni landingspladser til brug for akutlægehelikopteren i Karup. Men selv om der lokalt i Region Midtjylland er ønske om at få etableret flere landingspladser, så vil det formentlig ikke ske. For dels vurderer regionen, at man i dag har et rimeligt godt net af landingspladser, dels er det relativt dyrt at etablere en landingsplads. Den dyreste af de nuværende ni pladser kostede således 1 mio. kr., mens den billigste kostede 550.000 kr.

Politi

Region og politiet er uenige om 112-adresser

De seneste uger har nordjyske medier omtalt flere tilfælde, hvor politiets alarmcentraler angiveligt har afvist at sende en ambulance, fordi anmelderen ikke kunne opgive en præcis adresse. Det får nu Region Nordjylland til at kræve, at politiet straks viderestiller sundhedsfaglige samtaler til regionens vagtcentral, så vagtcentralen kan sende ambulancen af sted. Men politiet afviser, at alarmoperatørerne forlanger den nøjagtige adresse. ”Kender man ikke den nøjagtige adresse, så skal vi nok sende hjælp alligevel”, siger Steen Herlev Larsen, der er leder af Rigspolitiets 112-sekretariat.

Præhospital

Responstider i Nordjylland når rekordlavt niveau

I det seneste kvartal nåede den gennemsnitlige responstider for ambulancerne i Region Nordjylland ned på 8,39 minutter, og det er den laveste responstid siden den nye kontrakt mellem regionen og Falck trådte i kraft i 2010. Hvis man også indregner regionens akut- og paramedicinerbiler, falder responstiden til 7,59 minutter. Der er dog stor forskel på responstiden i de enkelte kommuner.

Præhospital

Midt- og nordjysk lægehelikopter har passeret 500 flyvninger

Region Midtjylland og Region Nordjyllands fælles akutlægehelikopter, der har base i Karup, har nu haft over 500 flyvninger, siden den blev sat i drift den 1. juni 2011. I alt nåede helikopteren at få 512 flyvninger i 2011, hvoraf de 401 var dagoperationer og de 111 natoperationer. Langt størstedelen af flyvningerne sker fortsat i Region Midtjylland, der har over fire gange så mange flyvninger som Region Nordjylland.