Præhospital

Falck forbereder sig på at tabe flere ambulancekontrakter

De kommende uger tegner til at blive skæbneuger for Falck. Mandag træffer Region Sjælland efter alt at dømme beslutning om, at Falck efter små 100 år ikke længere skal køre ambulancekørsel i regionen. Og tirsdag den 28. oktober er det så Region Midtjylland, som skal træffe beslutning om den fremtidige ambulancekørsel. Både i Region Midtjylland og i Region Hovedstaden – som først træffer beslutning om ambulancekørslen i næste måned – har Samariten budt på opgaven, og i Falck frygter man, at Falck også i de to regioner kan tabe udbuddet helt eller delvist, hvis Samariten også dér har baseret sit tilbud på et væsentligt lavere antal reddere end Falck.

Præhospital

Dramatisk udvikling i Region Sjællands ambulanceudbud

På mandag skal regionsrådet i Region Sjælland træffe den endelige afgørelse om den fremtidige ambulancekørsel i regionen. Der tegner sig et klar flertal for at vælge de billigste tilbud, nemlig Roskilde Brandvæsens og Samaritens, men måske bliver valget endnu lettere for politikerne. Socialdemokraterne vil nemlig have Falck diskvalificeret, fordi Falcks koncernchef, Allan Søgaard Larsen, har ringet til et fremtrædende socialdemokratisk regionsrådsmedlem. Og samtidig vil socialdemokraterne ekskludere regionsrådsmedlem Lennart B. Nielsen, der offentligt har stillet spørgsmålstegn ved regionens valg af Samariten som ambulanceoperatør.

Præhospital

Kun seks patientklager over Samariten på 15 år

Socialstyrelsen i Sverige har kun modtaget i alt seks patientklager over det svenske firma Samariten, siden firmaet for 15 år siden fik en del af ambulancetjenesten i Stockholm – og det er en udmærket statistik, siger Staffan Blom, der er chef for den regionale tilsynsenhed i Stockholm. Ifølge Staffan Blom er der ikke nogen forskel på kvaliteten af Samaritens og danske Falcks ambulancekørsel i Sverige, hvor det danske firma har en omsætning, der er seks gange større end Samaritens.

Præhospital

Samariten er klar til at overtage alle Falcks medarbejdere – på samme eller bedre vilkår

Ejerne af Samariten undrer sig over, at deres bud på ambulancekørslen i Region Sjælland i de kommende fem år er blevet mødt med voldsom modstand i Danmark – ikke mindst fra fagforbundet 3F, som organiserer redderne hos den danske konkurrent Falck. Samtidig bebuder Samariten, at de er klar til at overtage alle Falcks medarbejdere i Region Sjælland, hvis de selv ønsker det – og at det ikke bliver på dårligere vilkår end medarbejderne har i dag.

Præhospital

Falck: Vores pris er kun steget med 34 mio. kr. – og stigningen skyldes regionens krav

I en intern redegørelse afviser Falck nu Region Sjællands oplysninger om, at Falck med sit tilbud på ambulancekørslen har hævet prisen med omkring 100 mio. kr. i forhold til den nuværende pris. Ifølge Falck vil ambulancekørslen i år koste 270 mio. kr., og Falcks tilbud lyder på ca. 304 mio. kr. pr. år. Prisstigningen skyldes ifølge Falck bl.a., at regionen fremover stiller flere krav. Samtidig har Falck fået udarbejdet en revisorerklæring om antallet af reddere, og ifølge revisorerne har Falck i dag 485 ambulanceuddannede reddere i regionen – og ikke 340, som Region Sjælland mener.

Præhospital

Samariten har 11 mio. kr. i kassen – og er 1,3 mio. kr. værd

Når Samariten fra næste år efter al sandsynlighed overtager ambulancekørselen i størstedelen af Region Sjælland, så skal selskabet investere i omkring 70 ambulancer og i etableringen af 25-30 nye stationer. Men det vil enten kræve et betydeligt kapitalindskud fra ejerne eller en usædvanligt god bankforbindelse, for Samariten havde ved årsskiftet kun 11 mio. svenske kr. i kassen, og samtidig havde selskabet kortfristet gæld for 17,4 mio. kr. Selskabets egenkapital – som er aktiver minus gæld – var ved årsskiftet på 1,3 mio. svenske kroner.

Præhospital

To regionspolitikere vil stemme nej til udbudsresultat

Et socialdemokratisk og et konservativt medlem af regionsrådet i Region Sjælland melder nu ud, at de vil stemme nej til at overlade ambulancekørselen i størstedelen af regionen til Samariten, hvis de ikke får svar på en række kritiske spørgsmål. Det ser dog fortsat ud til, at der er et solidt flertal for at følge indstillingen fra regionens forretningsudvalg, og blandt flere politikere er Falcks ledelse blevet grundig upopulær på grund af Falcks kommentarer til det ellers fortrolige udbudsforløb.

Præhospital

Region Sjælland: Ingen væsentlig forskel mellem antallet af reddere hos Falck og Samariten

Forskellen mellem det antal reddere, som Falck og Samariten vil anvende i Region Sjælland, er langt mindre end de 200, som hidtil er fremgået af debatten. Det mener i hvert fald Region Sjælland, som er nået frem til, at Falck kun forventer at bruge maksimalt 71 reddere flere end Samariten. Samtidig mener regionen, at Samariten faktisk vil bruge flere reddere, end Falck gør i dag. Vi har prøvet at regne lidt på de mange forskellige tal.

Præhospital

Endnu et konfliktvarsel til Samariten

HK, der organiserer de ansatte på Falcks regionale vagtcentral i Holbæk, har afsendt et krav om overenskomst til svenske Samariten. Samtidig har fagforbundet afgivet 1. konfliktvarsel til det svenske ambulancefirma. “Selv om beslutningen er udskudt, vil vi med det samme have orden i tingene. Derfor vi sendt et krav om, at de medarbejdere, der eventuelt skal sidde på centralen kommer til at arbejde under de samme gode forhold som hos Falck. Og så er det almindeligt, at vi også varsler en konflikt, hvis de nægter at indgå overenskomst”, siger faglig sekretær i HK/Privat, Liselotte Højer.

Præhospital

Brandvæsener skal fremover betale for at tilkalde ambulancer

Brandvæsenerne i Region Sjælland skal fremover regne med at få en faktura hver gang de vælger at tilkalde en ambulance som standby ved brande. Fra næste år vil Region Sjælland nemlig kun dække udgiften, hvis der rent faktisk bliver behov for ambulancen, altså hvis der kommer en patient i bårerummet. I de hyppigt forekommende tilfælde, hvor ambulancen ikke kommer i brug, vil regionen ikke længere betale, og i stedet skal ambulanceoperatøren så sende en faktura til brandvæsenet.