To regionspolitikere vil stemme nej til udbudsresultat

Et socialdemokratisk og et konservativt medlem af regionsrådet i Region Sjælland melder nu ud, at de vil stemme nej til at overlade ambulancekørselen i størstedelen af regionen til Samariten, hvis de ikke får svar på en række kritiske spørgsmål. Det ser dog fortsat ud til, at der er et solidt flertal for at følge indstillingen fra regionens forretningsudvalg, og blandt flere politikere er Falcks ledelse blevet grundig upopulær på grund af Falcks kommentarer til det ellers fortrolige udbudsforløb.

I går landede en byge af kritiske spørgsmål om ambulanceudbuddet på Region Sjællands bord. Det er det socialdemokratiske regionsrådsmedlem Lennard B. Nielsen, der fortsætter med at bore i årsagen til, at svenske Samariten kan køre ambulancerne 100 millioner kroner billigere end Falck.

“Jeg tror simpelthen ikke på, at svenskerne kan gøre det ligeså godt. De bruger kun otte reddere, hvor Falck bruger 12. Jeg vil have dokumentation for, at svenskerne ikke efterlader ambulancekørslen i Region Sjælland i kaos”, siger Lennard B. Nielsen til P4 Sjælland.

Lennard B. Nielsen får følgeskab af den konservative Anna Skov, der frygter for borgernes sikkerhed i yderområderne: “Vi har centraliseret, så borgerne skal køres over lange afstande i Region Sjælland for at komme på sygehuset. Jeg føler mig ikke overbevist om, at svenskernes tilbud er lige så godt som Falcks”, siger Anna Skov.

De to regionspolitikere oplyser, at de stemmer nej til at vælge Samaritens tilbud, hvis de ikke får overbevisende svar inden det ekstraordinære møde i regionsrådet den 20. oktober.

Socialdemokrater stemmer for Samariten

Ifølge den socialdemokratiske gruppeformand i regionsrådet, Steen Bach Nielsen, er der blandt alle de øvrige socialdemokrater i regionsråder enighed om, at Samariten skal have kontrakten. “Vi har et medlem fra Næstved, Lennard B. Nielsen, der har et andet standpunkt. Det er noteret og må stå for hans egen regning. Resten af os vil følge licitationsreglerne ved mødet 20. oktober. Alt andet vil være uværdigt og usagligt”, siger Steen Bach Nielsen til Sjællandske Tidende.

“Vi er forpligtet til at tage det billigste tilbud. Det er som bekendt svenske Samariten Ambulans, der er ca. 100 millioner kroner billigere på årsbasis end Falck”, fastslår Steen Bach Nielsen. Han peger på, at det svenske firma har været igennem en prækvalifikation. Det betyder, at regionens rådgivere og embedsmænd, har sagt god for, at firmaet er i stand til at løfte opgaven. “Hvis man derfor tænkte sig, at det skulle ende med, at regionsrådet afviste tilbuddet fra Samaritten, fordi man var bekymret for om svenskerne kunne magte opgaven, så er der et par ting man skal gøre sig klart,” betoner Steen Bach Nielsen.

“For det første ville de betyde, at regionsrådet skulle antage Falcks tilbud. Det vil sige, at man skulle finde 100 millioner kr. mere på budgettet. De penge har vi altså ikke. Det interessante er jo, at det svenske selskab stort set skal have det samme for opgaven fremover som Falck får i dag. Man kan spørge sig selv om, hvorfor det danske firma pludselig skal have 100 millioner kr. ekstra for det”, anfører gruppeformanden. “Hertil kommer, at en afvisning med garanti vil udløse et krav om erstatning fra Samariten. Jeg vil tro, at det vil dreje sig om et to-cifret millionbeløb, som vi heller ikke råder over. Og jeg er overbevist om, at vi ville tabe en sådan sag med et brag, da afvisningen vil være helt usaglig”, vurderer Steen Bach Nielsen.

Skuffelse over Falck

Steen Bach Nielsen, der er tidligere socialdemokratisk borgmester i Slagelse, er skuffet over, at Falck har lavet en masse “støj” i offentligheden efter at regionsrådets forretningsudvalg indstillede, at det svenske firma skal stå for den fremtidige ambulancekørsel i fem af seks af de områder, som udbuddet er opdelt i.

“Falck har opført sig utidigt og udvist dårlig ledelse i sagen om ambulancekørsel i Region Sjælland. Falck har spredt det indtryk, at man selv havde 500 reddere til at klare opgaven, mens Samariten ville bruge blot 300 ansatte. Men det er ikke tal, der indgår i det materiale, som vi har forholdt os til. Falck anfører i sit bud 426 medarbejdere og Samariten 365, så forskellen er ikke så stor. Og så må man jo lige tilføje, at også svenskerne vil være forpligtet til at uddanne elever. Desuden anfører svenskerne, at de ikke vil udføre alle opgaver selv, bl.a. service på bilerne. Men det er jo altsammen tal, som i grunden ikke så forfærdelig interessante og som vi ikke skal forholde os til detaljeret”, siger Steen Bach Nielsen til Sjællands Tidende.

Annonce