Præhospital

Stadig opstartsproblemer for to nye præhospitale ordninger

Det kniber fortsat gevaldigt med opstarten af to nye præhospitale tiltag i Region Syddanmark. Den nye akutlægebil i Sønderborg skulle være startet den 1. oktober, men de lokale læger er ikke interesserede i at bemande den – og derfor er opstarten nu blevet udskudt til 1. november, hvor regionen håber, at lægebilen i det mindste vil kunne bemandes i nogle dage om ugen. Heller ikke ordningen med at lade hjemmesygeplejersker indgå i beredskabet i Varde Kommune er startet op, men her er der håb om, at en uenighed med Dansk Sygeplejeråd, der blokerer for ordningen, kan afklares i næste uge.

Præhospital

Sygeplejeråd: Hjemmesygeplejerskers udrykningsordning giver falsk tryghed

Hjemmesygeplejersker er dygtige til at tage sig af kronisk syge samt folk, der er blevet udskrevet fra sygehuset. Men de er ikke klædt på til akutopgaver, og derfor kan den nye udrykningsordning i Varde, hvor hjemmesygeplejerskerne rykker ud til 112-alarmer, skabe falsk tryghed. Det mener Dansk Sygeplejeråd, som også fastholder, at udrykningsordningen ikke kan starte endnu, fordi der ikke er indgået de nødvendige aftaler.

Præhospital

Region: Førstehjælpere skal ikke selv betale for vacciner

I tilfælde af ulykker, hvor de tilskadekomne lider af smitsomme sygdomme, bør førstehjælpere ikke stå med regningen, hvis der efterfølgende er behov for vacciner. Det slår Region Syddanmark nu fast i et brev til sygehusene. Det sker efter en episode i slutningen af september, hvor en borger ydede livreddende førstehjælp til en bilist efter en trafikulykke i nærheden af Varde. Efterfølgende viste det sig, at den tilskadekomne havde smitsom leverbetændelse, hvilket betød, at førstehjælperen skulle vaccineres to gange.

Præhospital

6.500 danskere venter længere på ambulancen end regeringen har lovet

Om små to uger er der folketingsvalg, og dermed står det klart, at regeringen ikke vil holde sit løfte om, at akuthjælpen under normale omstændigheder skal være fremme hos borgeren inden for 15 minutter. “I regeringen vil vi i den her valgperiode sørge for at stramme op, så vi frem mod næste valg har nået de 15 minutter over hele landet. Det er en del af vores regeringsgrundlag”, sagde sundhedsministeren ellers efter sidste valg, men hvert år må omkring 6.500 danskere vente i mere end 15 minutter på den akutte hjælp, og reelt har regeringen ikke foretaget sig noget for at forbedre responstiderne.

Brandvæsen

Kommunikationen gav problemer ved Mandø-ulykken

Den 18. juni 2010 kørte en traktorbus i et hestehul syd for Mandø. Bussen, der havde 36 ældre som passagerer, væltede, hvorved tre af passagererne blev dræbt, mens resten af passagererne fik større eller mindre kvæstelser. Den alvorlige ulykke udløste en større redningsaktion, som nu er blevet evalueret. Og evalueringen peger på, at indsatsen generelt var vellykket, men at der var problemer med kommunikationen. Samtidig fremhæves det, at de tilkaldte helikoptere var en vigtig ressource under indsatsen.

Præhospital

Maksimal responstid på 15 minutter vil kræve dobbelt så mange ambulancer

En model, hvor så godt som alle ambulancer er fremme indenfor 15 minutter, vil kræve, at antallet af ambulancer bliver mere end fordoblet – og at antallet af ambulancestationer bliver næsten fordoblet. Det viser en stor analyse fra Region Syddanmark, der via et simuleringsprogram har beregnet, hvad det vil kræve, hvis 98 % af ambulancerne skal være fremme indenfor 15 minutter. Svaret er, at der alene i Region Syddanmark vil skulle indsættes 75 ekstra ambulancer og oprettes 36 nye ambulancestationer.

Præhospital

Sygeplejersker: Paramedicinere på akutbiler kan koste liv

Region Syddanmarks plan om at lade akutbiler bemande med paramedicinere i stedet for sygeplejersker vil ifølge sygeplejerskerne føre til, at Sønderjyllands tættest befolkede områder får et tredjeklasses præhospitalt beredskab. Og sygeplejerskerne mener, at deres manglende tilstedeværelse på akutbilerne i yderste konsekvens kan koste liv.

Præhospital

Tinglev får ambulanceberedskab

Meget tyder på, at en del af Tinglev brandstation fremover bliver til Falck-station. I hvert fald forhandler Aabenraa Kommune i øjeblikket med Falck om leje af en del af brandstationen. Baggrunden er den nye aftale, som Falck netop har indgået med Region Syddanmark. Aftalen betyder, at responstiden i Sønderjylland i fremtiden skal ned på 9,8 minutter. Responstiden efter den gamle aftale var 10,1 minutter.

Præhospital

Lægehelikopter har brug for mere dansk personale

Den tysk-danske lægehelikopter i Nibøl har svært ved at opfylde præmisserne for at være et grænseoverskridende rollemodel. Siden 1. april 2005 har lægehelikopteren Christoph Europa 5 været udstationeret ved Nibøl sygehus, kun ca. 15 kilometer syd for den dansk-tyske grænse. Og denne grænse har helikopteren efterhånden krydset omkring 200 gange, siden den blev udnævnt til rollemodel for hele beredskabet i grænselandet. Men nu, to år efter, halter denne model for tysk-dansk redningssamarbejde stadig lidt.

Præhospital

Ny sygetransportoperatør vil ikke overtage medarbejdere

Søndag overtager Odense Taxa kørslen med siddende patienter til de fynske sygehuse fra Vognmændenes Bus Trafik A/S (VBT). Opgaven har været i udbud, og regionsrådet i Region Syddanmark har godkendt kontrakten med Odense Taxa. Odense Taxa vil imidlertid ikke overtage alle de chauffører, som er omfattet af udbuddet. Som et led i udbuddet skal den virksomhed, som overtager opgaven, ellers samtidig overtage de medarbejdere, som har været beskæftiget med opgaven.