Præhospital

Hjemtagning af ambulancekørsel giver store problemer i Sverige

Sidste efterår blev ambulancekørsel i Göteborg-området hjemtaget, efter at Falck i en årrække havde stået for opgaven. Men hjemtagningen har langt fra været problemfri for Sahlgrenska Universitetssjukhuset, der i dag står ambulancekørslen: Ambulanceredderne klager over massive arbejdsmiljøproblemer, hvor der ikke er tid til pauser og rengøring af ambulancerne. Tidligere kunne sygehuset endvidere kræve, at Falck altid leverede det aftalte antal ambulancer – også hvis der var mangel på personale. Men efter hjemtagningen er konsekvensen af personalemangel i stedet, at ambulanceberedskaberne må nedlægges. Nu har det svenske arbejdstilsyn politianmeldt sygehuset.

Præhospital

Falck har fået problemer med de svenske myndigheder

Falcks svenske ambulanceselskab, Falck Ambulans, har fået alvorlige problemer med to af selskabets offentlige kunder, der begge mener, at Falck ikke overholder de indgåede kontrakter. Stockholms Läns Landsting har således konstateret, at Falck i en række tilfælde har bemandet ambulancerne med personale, der ikke lever op til kontraktens uddannelseskrav, og det får nu landstinget til at kræve, at Falck tilbagebetaler et større beløb. Og i Region Skåne er der indledt en undersøgelse, efter at Falck tilsyneladende har anvendt seks ambulancer, som ikke lever op til kontraktkravene.

Præhospital

Falck: Vi var billigere end Samariten

Efter et udbud mister Falck halvdelen af de fire ambulanceområder i Skåne, hvor det danske redningskorps i dag udfører ambulancekørslen for Region Skåne. I det ene ambulanceområde hjemtager regionen ambulancekørslen, mens svenske Samariten vandt udbuddet i det andet område. Men ifølge Falck er det Region Skånes indlagte begrænsninger i udbuddet, som betyder, at Samariten overtager et område fra Falck. For Falck gav faktisk det billigste tilbud, også i dette område, men fordi hver leverandør maksimalt kunne få to områder, må regionen nu betale Samariten 2,9 mio. kr. mere end det, som Falck havde budt.

Præhospital

Samariten snupper en del af ambulancekørslen fra Falck i Skåne

Ambulanceoperatøren Samariten, der for nogle år siden måtte opgive at etablere sig i Danmark, har i et udbud erobret en del af ambulancekørslen i Region Skåne fra Falck. I alt mister Falck halvdelen af de fire ambulancedistrikter, hvor Falck i dag driver ambulancetjeneste, og de tabte distrikter går til Samariten samt til Region Skåne selv, der har besluttet at gennemføre en delvis hjemtagning af ambulancekørslen.

Brandvæsen

Sverige: Brandvæsen skal betale millionerstatning for at have oversvømmet golfbane

Brandvæsenet i den svenske kommune Mjölby skal betale 2,5 mio. svenske kr. i erstatning til en lokal golfbane. Årsagen er, at brandvæsenet for at redde 18 huse fra en truende oversvømmelse valgte at opdæmme en lokal å. Det skabte imidlertid en større oversvømmelse på golfbanen, og selv om retten slår fast, at brandvæsenet ikke begik en fejl, så er retten nået frem til, at det ville være urimeligt, hvis golfbanen skulle bære udgifterne til en skade, som de ikke selv var skyld i.

Præhospital

Vagtskifte under svensk Falck-udrykning: Patienten døde

Trods intensive genoplivningsforsøg overlevede en svensk patient ikke, da han i juni fik hjertestop. En ambulance fra Falck i Linköping var blevet tilkaldt, men selv om der var tale om akut kørsel med udrykning, valgte ambulancefolkene at køre en omvej for at foretage et vagtskifte på deres station. Vagtskiftet forsinkede hjælpen til patienten med op til 1½ minut.

Præhospital

Sverige: Falck mangler ambulancepersonale til 70 vagter i sommerferien

Trods et tilbud om 450 kr. ekstra i timen har Falck i Stockholm store problemer med at få bemandet ambulancerne i sommerferien. Falck mangler personale til at dække 70 vagter, og i en intern e-mail til medarbejderne skriver Falck, at der nu er en overhængende risiko for, at Falck ikke vil kunne bemande det antal ambulancer, som man har forpligtet sig til – og at det kan gå ud over borgerne.

Brandvæsen

Sverige: To brandfolk dræbt ved ulykke under udrykning

To brandfolk på 32 og 43 år blev torsdag middag dræbt ved Smedjebacken i Sverige, da en autosprøjte forulykkede, mens den med udrykning var på vej til en soloulykke. Ulykken skete tilsyneladende ved, at autosprøjten under passagen af en lastbil kom ud i rabatten, hvorefter føreren mistede kontrollen over køretøjet, der ramte autoværnet i den modsatte side af vejen og væltede otte meter ned i en kløft. Tre andre brandfolk blev alvorligt kvæstede, men overlevede ulykken.