Politiet vil styrke beredskabet efter stigende smittetryk

Arkivfoto

Som følge af den seneste tids smitteudvikling har politiet besluttet at forøge sit beredskabsniveau i indsatsen mod spredning af coronavirus nationalt og lokalt. Det forhøjede beredskabsniveau indebærer en generel forøgelse af politiets indsats over hele landet, herunder øget politimæssig tilstedeværelse i udsatte områder.

Politiet vil desuden intensivere den operative styring og koordinering i Den Nationale Operative Stab (NOST), indkalde relevante lokale beredskabsstabe (LBS) i politikredsene og løbende følge op på og evaluere indsatsen på øverste ledelsesniveau.

“Indsatsen mod corona er gået ind i en ny fase, som stiller øgede krav til politiets indsats over hele landet. Vi er i tæt dialog med sundhedsmyndighederne, og vi er bekymrede for smitteudviklingen. Kurven skal knækkes, og det skal ske i de kommende uger, mens vi stadig er på forkant af udviklingen. Derfor løfter vi nu vores beredskabsniveau til samme niveau, som den var på i foråret”, siger rigspolitichef Thorkild Fogde.

Indsatsen forankres i politiets koncernledelse, hvor alle landets politidirektører deltager under rigspolitichefens ledelse.

Annonce