10-års jubilæum for sundhedsfagligt personale på 112

Arkivfoto

Mandag fejrer regionernes AMK-vagtcentraler landet over 10-års jubilæet for de sundhedsfaglige visitatorer på 112. Specialuddannede sygeplejersker, paramedicinere og behandlere har således siden maj 2011 varetaget den sundhedsfaglige visitation af opkald til 112. Tidligere varetog politiet opgaven.

Indtil maj 2011 var det politiet, der håndterede alle opkald til 112, og vurderede om der skulle sendes en ambulance afsted. I dag går opkald til 112 til en af landets tre alarmcentraler, der er placeret i Aarhus, Slagelse og København. Alarmcentralen stiller opkald, der vedrører sygdom og tilskadekomst, videre til den relevante regions AMK-vagtcentral.

”Det kræver folk af rette støbning, uddannelse og personlighed at tage sundhedsfaglige 112-opkald. Fagligheden skal være i top, man skal kunne kommunikere præcist og klart i en akutsituation, og man skal kunne træffe beslutninger, også selv om man ikke nødvendigvis har alle informationer. Vi har nu i 10 år haft specialuddannede sundhedsfagligt personale til at hjælpe borgerne og allerede fra den første måned i 2011 kunne vi se, hvordan deres faglighed gjorde en forskel bl.a. ved hjertestop”, siger Freddy Lippert, der er direktør i Region Hovedstadens Akutberedskab.

Ifølge Freddy Lippert førte den sundhedsfaglige visitation også til, at antallet af lægfolk, der gav hjerte-lunge-redning, steg markant fra 2011. Det skyldes, at de sundhedsfaglige visitatorer så det som deres vigtige opgave at få borgerne til at give hjerte-lunge-redning, og en tidlig indsat er ensbetydende med større chance for overlevelser. Det er en vigtig og helt naturlig del af opgaven for det sundhedsfaglige personale.

Flag og rød løber

I Region Hovedstadens Akutberedskab vil vagtcentralen være pyntet med flag og rød løber i dagens anledning, og sygeplejerske og sektionsleder Susanne Lygre Overgård glæder sig over markeringen:

“Jeg er stolt over den faglige kvalitet, som vores sygeplejersker, paramedicinere og behandlere dagligt leverer til borgerne ved akut opstået eller livstruende sygdom eller tilskadekomst. Vi er borgernes indgang til sundhedsvæsenet, og det er essentielt at kunne lytte og træffe hurtige og fagligt velfunderet beslutninger. Jeg har været med fra starten i 2011, da sygeplejerskerne rykkede ind på 112, og jeg har set, hvordan den sundhedsfaglige kvalitet og hele området har udviklet sig enormt. Eksempelvis har vi her i Region Hovedstaden indført, at man kan brug video undervejs i opkaldet, og vi har implementeret kunstig intelligens som et støtteværktøj, der lytter med på samtalen for hurtig erkendelse af hjertestop”.

Annonce