Åben krig mellem fagforeninger om ambulance-overenskomster

Regionernes udbud af ambulancekørselen har resulteret i, at en eller flere nye ambulanceoperatører er på vej ind på markedet. Og det har ført til åben krig mellem de to fagforeninger, der organiserer de danske ambulancereddere. 3F organiserer Falcks reddere, mens FOA organiserer de kommunale ambulancefolk, og de to fagforeninger kæmper nu om at indgå overenskomster med de nye ambulanceoperatører. FOA er langt mindre end 3F, men alligevel indgik FOA en tiltrædelsesoverenskomst med svenske Ulfab – inden Ulfab blev opkøbt af Falck. FOA’s overenskomst er langt billigere for ambulanceoperatørerne end 3F’s, og Falck-redderne i Region Sjælland frygter, at Samariten indgår overenskomst med FOA. Det vil nemlig koste hver redder op til 5.000 kr. om måneden.

3F har i dag omkring 3.000 medlemmer – primært Falck-reddere – som er beskæftigede med ambulancekørsel og sygetransport. FOA organiserer de kommunale ambulancefolk i København, på Frederiksberg og i Roskilde, og FOA”s medlemstal indenfor ambulanceområdet udgør nogle få hundrede.

Det var 3F, som for alvor startede krigen mellem fagforeningerne ved at sende et krav om overenskomst til et stort antal firmaer, som kan tænkes at have budt på ambulancekørsel eller liggende sygetransport. Kravet om overenskomst blev ledsaget af et konfliktvarsel. Men FOA vil også gerne have overenskomst med de nye ambulanceoperatører, og FOA indgik tidligere på året en tiltrædelsesoverenskomst med svenske Ulfab, der i lang tid så ud til at blive Falcks primære udfordrer i regionernes udbud. Ulfab blev imidlertid senere opkøbt af Falck, og dermed var selskabet ude af billedet i udbuddene. Men for redderne i 3F ville en ansættelse i Ulfab på FOA-overenskomsten have betydet et løntab på 3.000 – 5.000 kr. om måneden.

Umiddelbart ser det heller ikke ud til, at FOA har opbakning blandt sine egne medlemmer til at indgå overenskomster med nye ambulanceoperatører. Ambulancefolkene i Københavns Brandvæsen, der udgør langt de fleste af FOA”s medlemmer på ambulanceområdet, har tidligere meddelt, at de særligt efter resultatet af den seneste overenskomstforhandling er stærkt utilfredse med FOA, og at de hellere ville slå sig sammen med redderne i 3F – men at FOA ikke vil afgive forhandlingsretten.

“Brandfolkenes Klub København har erklæret sig enig i, at vi ikke ønsker, at FOA skal indgå overenskomst på områder, hvor det forringer løn- og arbejdsvilkår for ambulancefolkene. Det er Brandfolkenes Klub Københavns holdning, at man skal vælge de bedste løn- og arbejdsvilkår i stedet for bare at slås om medlemskroner. De igangværende udbud viser, at der er megen fornuft i at samle brand- og redningsområdet i ét fagforbund, så der ikke opstår en situation, hvor fagbevægelserne underbyder hinanden”, siger næstformanden for Brandfolkenes Klub København, Anders Villadsen.

Reddere: Glem alt om lønnedgang

Netop spørgsmålet om valg af overenskomst var et af temaerne på et stormøde for Falck-reddere i Region Sjælland, som blev afholdt i Vordingborg tidligere på ugen. Anledningen til mødet var udsigten til, at Samariten næste år overtager ambulancekørselen i størstedelen af Region Sjælland. Og i en fælles udtalelse fra fra 3F-organiserede reddere var signalet til Samariten – og for den sags skyld også FOA – ikke til at tage fejl af: “Vi vil gerne gøre det helt klart for Samariten Ambulans. Firmaet får ikke en eneste dansk redder til at arbejde for sig, hvis ikke lønnen og arbejdsvilkårene bliver på samme niveau som i dag. Hvis Samariten Ambulans regner med at få en discountaftale i hus, eksempelvis med et andet forbund, så kommer firmaet i store problemer fra dag 1”, udtalte redderne.

Redderne afviste på mødet enhver tanke om at skifte til en anden overenskomst: “Såvel reddere som deres fagforbund, 3F, er rede til at forsvare de gældende løn- og arbejdsforhold med næb og kløer. Vi forstår på de udsagn, der er kommet fra det svenske firma i pressen og på dets hjemmeside, at det er i færd med at forhandle og snakke med forskellige danske fagforbund. I den forbindelse vil vi understrege, at der for vores arbejdsområde kun er ét fagforbund at forhandle med. Og det er 3F og forbundets transportgruppe”, erklærede redderne efter mødet.

Redder-elever i klemme

Et andet tema på reddernes stormøde var redder-elevernes situation. Falck har i dag 72 elever i Region Sjælland, og det er på nuværende tidspunkt uklart, hvad der vil ske med dem, når Samariten overtager opgaven. Samariten vil ikke udtale sig om ambulancekørselen på Sjælland før kontrakten med Region Sjælland er underskrevet, men umiddelbart tyder oplysningerne fra Samariten ikke på, at Samariten har planer om at uddanne redder-elever.

Dermed kan en stor del af de 72 redder-elever stå til at miste deres lærepladser, men det vil samtidig skabe et stort problem i ambulancetjenesten, hvor manglende uddannelse af nye redder-elever vil føre til, at der om få år opstår en akut mangel på ambulancefolk. I dag er det kun Falck og Københavns Brandvæsen, der uddanner redder-elever, mens Roskilde Brandvæsen og Frederiksberg Brandvæsen hidtil har været afhængige af at rekruttere reddere, som er uddannet af de andre ambulancetjenester. Roskilde Brandvæsen er dog for kort tid siden blevet godkendt som uddannelsessted, og brandvæsenet vil fra årsskiftet begynde at uddanne elever. Men stopper elev-uddannelsen i resten af Region Sjælland i en kortere eller længere periode, vil kampen om uddannede reddere blive hård.

På stormødet i Vordingborg blev der vedtaget en udtalelse om redder-eleverne: “Redderne i Region Sjælland opfordrer politikere til at tage situationen for de nuværende 72 redder-elever i Region Sjælland op til fornyet overvejelse. De 72 elever står til at miste deres læreplads. Samariten Ambulans har ikke tænkt sig at overtage eleverne, og firmaet er i øvrigt ikke godkendt som uddannelsessted”.

Samariten har ikke ønsket at udtale sig om redder-elevernes situation.

Annonce