BIOS har efterladt gæld på 400 mio. kr.

Gælden i det konkursramte BIOS har nu passeret 400 mio. kr. Samtidig er aktiverne opgjort til kun 23 mio. kr., hvoraf størstedelen stammer fra konkursboets salg af ambulancer og andet materiel til Region Syddanmark. Dermed står kreditorerne til et stort tab, der især vil ramme den største kreditor, Region Syddanmark.

BIOS blev erklæret konkurs i juli 2016, og siden da har kuratorerne arbejdet på at få et overblik over konkursboets aktiver og passiver. Og for kreditorerne er det ikke et positivt billede, som tegner sig.

Ifølge kuratorernes seneste opgørelse har kreditorerne nu anmeldt krav for i alt 400 mio. kr. mod BIOS’ konkursbo. Den største enkeltkreditor er Region Syddanmark, der ved en fejl udbetalte 31 mio. kr. for meget til BIOS – og som nu blandt andet har dette beløb til gode i konkursboet.

Aktiverne i konkursboet udgør indtil videre kun 23 mio. kr. Heraf stammer langt størstedelen – nemlig 22 mio. kr. – fra konkursboets salg af materiel, varelagre og inventar til Region Syddanmark, da regionen hjemtog ambulancekørslen. Konkursboet overvejer desuden fortsat, om der kan rejses et erstatningskrav mod Falck, hvilket først forventes afklaret, når konkurrencemyndighederne engang har afsluttet deres undersøgelse af, om Falck i strid med konkurrenceloven lagde hindringer i vejen for BIOS.

Der er fortsat uenighed om, hvorvidt Region Syddanmark inden konkursen reelt havde overtaget BIOS og dermed BIOS’ medarbejdere. Her forventer konkursboet, at sagen ender i retten. Konkursboet gør også klar til at trække tre BIOS-medarbejdere i retten, da kuratorerne mener, at medarbejderne ved en fejl har fået udbetalt i alt 330.000 kr. i løn. Medarbejderne har gjort indsigelse mod boets krav om tilbagebetaling, og derfor overvejes nu et sagsanlæg.

Behandlingen af konkursboet har indtil videre kostet 4,3 mio. kr. Næsten hele beløbet går til kuratorernes salær.

Annonce