Bornholm får måske ambulancefly

Fremover skal der muligvis anvendes et egentligt ambulancefly til at transportere liggende patienter til og fra Bornholm. Det er i hvert fald en af de muligheder, som Region Hovedstaden overvejer, efter at Arbejdstilsynet har sat en stopper for patienttransporter med de almindelige rutefly. Indtil videre transporteres patienterne i ambulance med færge til Sverige, hvorefter de i en anden ambulance køres til Sjælland, men regionen overvejer også, om sjællandske køretøjer til liggende sygetransport skal varetage hele transporten for at undgå, at det bornholmske akutberedskab svækkes.

Når en patient fra Bornholm skal til undersøgelse eller behandling på et andet hospital i Region Hovedstaden, er de ikke-akutte liggende transporter hidtil foregået med almindelige rutefly fra Cimber Sterling, som regionen har kontrakt med. Reddere fra Falck har sørget for at bære patienten om bord på flyet.

Falck fik påbud fra Arbejdstilsynet

I december 2009 fik Falck imidlertid et påbud fra Arbejdstilsynet, hvor Falck blev påbudt ”at nedsætte belastningen ved håndtering af liggende patienter i fly”. Samtidig fik Falck et såkaldt rådgivningspåbud om, at Falck skulle bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme påbuddet. Begge de to påbud skulle oprindeligt have været efterkommet senest den 15. juni 2010, men fristen blev senere forlænget med et halvt år til 8. december 2010.

Den 1. marts 2012 gav Arbejdstilsynet så Falck et varsel om, at der ville blive givet et såkaldt strakspåbud, hvis ikke Falck straks stoppede med op- og nedbæringer af liggende patienter i fly. Et strakspåbud medfører politianmeldelse samt bøder, hvis ikke påbuddet efterleves. Det fik Falck til at meddele Region Hovedstaden, at Falck ikke længere kunne foretage op- og nedbæringerne.

Derfor har Region Hovedstaden været nødt til at finde et alternativ til flytransport, og regionen besluttede i første omgang, at de liggende patienter skulle transporteres med Bornholmerfærgens katamaranfærger til Ystad og så over Sverige til København. Transporten fra Rønne til Rigshospitalet tager dermed ca. 4 timer, mens en flytransport tidligere varede ca. 2 timer.

Helikoptere kan ikke anvendes

Udover den længere transporttid for patienterne er problemet med den nye transportform, at det bornholmske ambulanceberedskab svækkes. Hver gang en patient skal transporteres med færgen, lægges der nemlig beslag på en ambulance fra det akutte beredskab i omkring 3½ time. Og da Bornholm kun har fire ambulancer, svarer det til, at beredskabet er reduceret med 25 procent.

Derfor overvejer Region Hovedstaden forskellige alternativer til færgetransporten.

En mulighed er at anvende enten regionens egen akutlægehelikopter eller Forsvarets redningshelikoptere til at transportere de ikke-akutte patienter, men den mulighed har regionen afskrevet, da det vil belaste det akutte helikopterberedskab.

I stedet vil regionen nu undersøge, om man i stedet kan anvende et egentligt ambulancefly til transporterne – og hvad det vil koste i forhold til den nuværende løsning. Men transport med et ambulancefly vil formentlig blive væsentligt dyrere end færgetransporten, der koster nogenlunde det samme for regionen som transport med rutefly – blandt andet fordi regionen typisk ikke har ekstraudgifter til ambulance og reddere, idet prisen for ambulanceberedskaberne er fast.

En mulighed er også, at der findes en løsning, som gør det muligt at genoptage de almindelige flytransporter. Falck og Arbejdstilsynet er således i dialog om muligheder og forudsætninger for en genoptagelse af flytransporterne med Cimber. En model, hvor patienter på båre transporteres på et særligt installeret leje i flyenes lastrum, er dog opgivet, da reglerne for flytransport ikke gør det muligt.

I første omgang arbejder Region Hovedstaden imidlertid på at finde en løsning, så ambulancer fra Bornholm ikke længere skal trækkes ud af beredskabet. Det kan ende med, at en ambulance eller et køretøj til liggende sygetransport fra den sjællandske del af regionen anvendes til at afhente patienten på Bornholm og forestå hele turen tilbage til Sjælland.

Annonce