Bramsnæs satser på akutenhed

Fornyede forhandlinger mellem Bramsnæs og Roskilde kommuner om mulighederne for fortsat drift af ambulancen i Bramsnæs har ikke givet noget resultat, og ambulancen i Bramsnæs nedlægges derfor pr. 1. januar 2005. I stedet vil Bramsnæs Kommune forsøge at oprette en lokal akutenhed, selv om Roskilde Amt ikke vil være med til at betale regningen.

Ambulancen i Bramsnæs er bemandet med deltidsansatte ambulancefolk, men da tre ambulancefolk har forladt brandvæsenet, er det ikke længere muligt at opretholde beredskabet. Bramsnæs Kommune har forhandlet med Roskilde Brandvæsen, der varetager ambulancetjenesten i Bramsnæs, om muligheden for, at Roskilde Brandvæsen kunne bistå mandskabsmæssigt. Roskilde Brandvæsen har meddelt, at det vil man kun, hvis udgiften dækkes. Og Roskilde Amt – der har ansvaret for ambulancetjenesten – har meddelt, at amtet ikke vil betale for opretholdelsen af et ambulanceberedskab i Bramsnæs.

Endvidere har Bramsnæs Kommune undersøgt, om ansættelse af flere brandfolk ville kunne løse det mandskabsmæssige problem. Vagtsystemet fungerer således, at de brandmænd, der kører ambulance, har ambulancevagt tre dage (nætter på hverdage og hele døgn på søn- og helligdage), efterfulgt af seks vagtfri dage, samtidig med at de har brandvagt. Ambulancemandskabet fungerer som 7. og 8. mand i brandudrykningen, og er forpligtigede til at møde ved enhver brandalarmering. Der afgår otte brandfolk til brand, og de to ambulancefolk deltager kun i brandudrykningen, hvis der ikke møder ekstra brandfolk op på stationen til udrykning eller hvis branden er af sådan en karakter, at indsatslederen ønsker alt mandskab til assistance. Ambulancen meldes ude, hvis ambulancemandskabet benyttes til brandudrykningen. Der indgår otte honorerede brandfolk (en holdleder og syv brandfolk) samt en indsatsleder i brandvagten døgnet rundt. Der er ikke oprettet honorerede ambulancevagter, fordi det ville forudsætte særskilt betaling fra Roskilde Kommune eller Roskilde Amt. Konklusionen er derfor, at ansættelse af flere brandfolk ikke vil løse problemet i forhold til bemandingen af ambulancen. <br /><br />Ambulancemandskabet ophører pr. 1. januar 2005 med ambulanceudrykninger. Det er ikke muligt ledelsesmæssigt at pålægge ambulancemandskabet at køre ambulancen imod deres vilje, da de er ansat som brandfolk, og ambulancekørsel ikke indgår som et ansættelsesvilkår.

I stedet arbejder kommunen for at oprette en akutenhed. Der har været ført forhandlinger med Roskilde Amt om betalingen for akutbilen, men amtet har indtil videre afvist at bidrage økonomisk. Bramsnæs Kommune har dog under alle omstændigheder mulighed for at oprette en akutenhed. Men hvis amtet ikke vil lade akutbilen indgå som en del af den amtslige præhospitale indsats, er det begrænset, hvilke opgaver, enheden må løse. Af en udtalelse fra Indenrigsministeriet fremgår bl.a., at “en kommunes førstehjælpsberedskab efter beredskabsloven kan således kun omfatte førstehjælp til personer, der kommer til skade ved ulykker eller katastrofe”. Det vil sige, at akutbilens mandskab ikke må medicinere eller køre til sygdom, med mindre det er aftalt med amtet. Derfor vil Bramsnæs Kommune forsøge at få en aftale med amtet, uanset om amtet vil være med til at betale for akutenheden eller ej.

En færdig akutenhed vil koste 325.000 kr. i investering og 200.000 kr. i årligt drift. Kommunen har drøftet spørgsmålet om en akutenhed med Roskilde Kommune. Der er mulighed for, at Roskilde Kommune forestår den nødvendige vedligeholdelsesuddannelse af personalet, det vil sige et årligt 8-timers kursus, hvor prisen for 7-10 mand vil være 15.000 kr. Bramsnæs Kommune kan også købe en anvendelig akutbil med alt udstyr af Roskilde Kommune for 250.000 kr.

Annonce