De intelligente ambulancer kører snart i hele Danmark

Arkivfoto: Niels Aage Skovbo

Fra september 2015 vil alle danske ambulancer automatisk sende patientdata som blodtryk, temperatur og iltmætning direkte til landets akutmodtagelser. Det sker ved indførelsen af Præhospital Patient Journal (PPJ), der allerede er i gang i regionerne. PPJ giver læger og sygeplejersker mulighed for at starte den rette behandling, så snart ambulancen ruller ind.

Tidligere fik akutmodtagelser på landets sygehuse udleveret en håndskreven journal på gennemslagspapir, når ambulancen ankom. Patientens blodtryk, iltmåling, temperatur og hjerterytme var noteret manuelt, og hvis ambulancens personale kunne nå det, blev akutafdelingen informeret om patientens tilstand over telefonen undervejs.

”Med PPJ sikrer vi optimal behandling under transporten og ved modtagelse af patienten på hospitalet. Hele formålet med indsatsen på det præhospitale område, som foregår uden for sygehuset, er at redde liv, afkorte sygdomsforløbet og forbedre patientens overlevelseschancer”, siger Claus Kofoed, der er it-chef i Region Nordjylland og styregruppeformand for det tværregionale PPJ-projekt.

Digitalisering optimerer behandlingen

Med PPJ spares der tid på ulykkesstedet, fordi personalet ikke skal bruge tid på at give akutafdelingen informationer via telefonen. På akutmodtagelser, i traumecentre og i lægebiler kan læger og speciallæger følge med i patientens tilstand, hvilket giver bedre mulighed for at starte den rette behandling, når ambulancen ruller ind.

”Der er meget et hente ved den præhospitale indsats, og det er et område, som skaber gode resultater. Der er ingen tvivl om, at digitaliseringen af ambulancerne og hele akutområdet vil optimere behandlingen og modtagelsen af patienterne og dermed øge patientsikkerheden”, siger Claus Kofoed.

Annonce