Debat: Region Hovedstaden fordrejer virkeligheden overfor politikerne

Andreas Keil

Region Hovedstadens Akutberedskab fordrejer virkeligheden til deres egen fordel, når de overfor det politiske niveau kommer med en redegørelse for den meget omtalte sag, hvor to ambulancereddere blev mødt af en borger med våben. Og det er ikke rimeligt, skriver fællestillidsmanden i Hovedstadens Beredskab, Andreas Keil, i dette indlæg.

Af Andreas Keil, fællestillidsmand i Hovedstadens Beredskab

Den 4. november 2021 blev to af mine ambulancekollegaer sendt ud til en patient, som havde informeret Region Hovedstadens vagtcentral om, at han havde pistoler. Men dette vurderede medarbejderen på Region Hovedstadens vagtcentral ikke alvorligt, og derfor kunne man godt sende en ambulance uden politistøtte, og faktisk informerede Region Hovedstaden ikke de to ambulancereddere om, at de var på vej ud til en borger med pistoler. Dette er i sig selv meget kritisk.

At Region Hovedstaden nu ændrer deres procedure i forhold til, hvorledes man fremadrettet vil håndtere ambulanceture, hvor våben er involveret, er i min optik en klar erkendelse af, at de har lavet fejl i den pågældende tur, og det bør de stå ved og lære af.

Jeg er samtidig dybt forundret over, at det ikke altid har været sådan i Region Hovedstaden.

Jeg oplever, at Akutberedskabet i deres svar til det politiske niveau fordrejer virkeligheden til deres egen fordel, og det er ikke rimeligt.

Ja, mine kollegaer afslog politistøtte, men på det pågældende tidspunkt havde patienten endnu ikke præsenteret sine pistoler for mine kollegaer, og Region Hovedstadens vagtcentral havde ikke informeret mine kollegaer om, at patienten havde skydevåben, selv om de var bekendte med dette.

Først aflastningssamtale lang tid efter hændelsen

Region Hovedstaden skriver ligeledes, at de pågældende ambulancereddere blev tilbudt aflastningssamtaler/defusing. Men dette tilbud kom lang tid efter hændelsen fandt sted.

Under selve hændelsen – og efter redderne er blevet bekendte med, at patienten har våben – kontakter de en vagtleder på Region Hovedstadens vagtcentral. Redderne informerer om situationen, og ønsker at få at vide, hvordan de kan være havnet i sådan en situation.

Vagtcentrallederen går ind og ser på turen i systemet, men mine kollegaer får aldrig svar på deres spørgsmål. Eller en tilbagemelding.

Efter turen er blevet afsluttet, ønsker redderne at komme tilbage på deres station og få en kop kaffe, og dette får de lov til. Ambulanceredderne kontakter en vagtleder i Hovedstadens Beredskab, som grundet sagens alvor med det samme tager de to reddere ud af drift, og får iværksat støtte og hjælp til dem, som var nødvendig.

Bekymret for det fremtidige arbejdsmiljø

Den 1. februar 2023 skal Region Hovedstaden selv drive en ambulancetjeneste, og de har i deres udbud lagt vægt på netop reddernes mentale sundhed og forebyggelse af PTSD.

Jeg er meget bekymret for det psykiske arbejdsmiljø for de reddere, der skal arbejde for Region Hovedstaden, hvis dette er måden, man fremadrettet vil håndtere sådanne hændelser på.

Annonce