Efter kritik: Region vil reducere brugen af forkantsdisponering

Arkivfoto: Region Midtjylland

Region Midtjylland har de seneste år oprettet en række hvile- og sovebaser, som anvendes til forkantsdisponering af ambulancerne. Det indebærer, at ambulancerne midlertidigt kan flyttes fra deres almindelige station til en hvile- eller sovebase, hvis regionen vurderer, at det gavner responstiden. Men efter hård kritik fra redderne vil regionen nu reducere brugen af forkantsdisponering.

Blandt redderne hos både Falck og Responce er Region Midtjylland blevet kritiseret for at blæse på arbejdsmiljøet, når regionen anvender hvile- og sovebaser til forkantsdisponering af ambulanceberedskaberne.

”Der er masser af eksempler på beredskaber, der har kørt fra den ene base til den anden for at dække yderområder af. Det skaber en nomadetilværelse for redderne på ambulancerne og medfører en helt unødvendig belastning i et job, hvor der i forvejen er risiko for store fysiske og psykiske reaktioner. Som ambulancepersonale er det afgørende med en tilknytning til én fast station henover en 24-timers vagt. Det medfører en stor belastning for personalet, når vi i det nuværende udbud har set eksempler på døgnvagtsberedskaber, der kører rundt til den ene base efter den anden uden reel patientkontakt og uden et behandlingsformål”, lyder det i en udtalelse fra Reddernes Landsklub.

”Udover at belaste redderne på ambulancerne, ser vi med stor alvor på de konsekvenser, det kan have for patientbehandlingen i ambulancerne. For ambulancepersonalet er det ekstremt vigtigt, at vi altid kan agere bedst muligt overfor patienterne, når vi møder dem i en række pressede situationer. Vi er uddannet til at håndtere sygdom og tilskadekomst under svære og foranderlige forhold, men når arbejdsmiljøet bliver presset unødigt, medfører det også en øget risiko for at begå fejl. Derfor ser vi med stor alvor på brugen af basekørsel og forkantsdisponering af døgnvagtsberedskaber – både i forhold til vores egen dagligdag som reddere, men i særdeleshed også overfor de patienter vi hver eneste dag og nat tilbyder avanceret præhospital behandling”, skriver Reddernes Landsklub videre.

Ønsker at forbedre arbejdsmiljøet

Hos Region Midtjylland erkender man, at brugen af forkantsdisponering påvirker ambulancepersonalets trivsel.  Efter kritikken har Region Midtjylland derfor lanceret tre initiativer, der skal forbedre arbejdsmiljøet – men uden at gå på kompromis med den hurtige hjælp til borgerne.

Det første initiativ er, at der indføres en begrænsning i brug af forkantsdisponering på døgnvagter. I perioden kl. 19-07 kan hvert ambulanceberedskab fremover kun disponeres til basekørsel én gang, uanset om beredskabet ankommer på den nye base eller ej. Beredskabet kan dog altid disponeres hjem igen fra den base, de er forkantsdisponeret til, og her vil AMK-vagtcentralen så vidt muligt tage hensyn til vagtskifte.

Det andet initiativ er, at de tekniske disponenter på AMK-vagtcentralen fremover kalder op til beredskaberne på SINE-terminalen, før der sendes et egentligt udkald. Det skal sikre, at beredskaberne på forhånd kan vide, om de får et udkald til en akut patientkørsel, eller om det er et mindre hastende udkald til en fremskudt base.

Og som et tredje initiativ vil AMK-vagtcentralen fremover give beredskaberne en forklaring på, hvorfor vagtcentralen vælger at forkantsdisponere i den konkrete situation.

Regionen oplyser, at initiativerne er udvalgt efter en dialog med både egne medarbejdere og medarbejdere fra de eksterne leverandører, Falck og Responce.

Annonce