Ekstra ambulance og permanent akutbil i Varde Kommune

Region Syddanmark styrker nu akutberedskabet i Varde Kommune. Det sker gennem en opgradering af ambulanceberedskabet i Varde by, hvor en dagambulance ændres til døgnambulance, således at der fremover vil være to døgnambulancer til rådighed. Desuden får Oksbøl en permanent akutbil som erstatning for den militære akutlægebil i Oksbøllejren, der er ramt af besparelser i Forsvaret.

Igennem det seneste år har der været usikkerhed om den præhospitale dækning i Oksbølområdet. Region Syddanmark har nemlig igennem en årrække samarbejdet med Forsvaret og benyttet sig af en militærlægebil i Oksbøl, der ellers blev brugt som beredskab til militærøvelser. Imidlertid vil Forsvaret reduceret den periode, hvor militærlægebilen står til rådighed. I værste fald vil det betyde, at militærlægebilen kun vil være til stede i Oksbøl 40 dage om året.

Det har fået Region Syddanmark til at arbejde på en løsning, hvor der indsættes en fast døgndækkende akutbil i Oksbøl. Samtidig udvides ambulancebredskabet i Varde, så der fremover vil være to døgndækkende ambulancer. Hidtil har der været én døgndækkende ambulance og én ambulance i dagstimerne som supplement.

”Det kan give god mening at få sat en stopper for alle spekulationer og etablere et godt og solidt beredskab i Varde og ikke mindst i det store turistområde ved Blåvand og Vejers. Der er ingen, der er tjent med usikkerheden, og derfor synes jeg umiddelbart, at det lyder som en rigtig fornuftig idé”, siger Thyge Nielsen (V), der er formand for Akut- og Ø-udvalget i Region Syddanmark.

Det er netop Akut- og Ø-udvalget, der i første omgang skal tage stilling til forslaget og beslutte, om de vil indstille det til regionsrådet. Hvis rådet følger indstillingen, vil Region Syddanmark samtidigt opsige samarbejdet med Forsvaret.

Udfordringer i Varde Kommune

Varde Kommune er et af de steder i Region Syddanmark, hvor akutberedskabet har sværest ved at nå frem inden for 15 minutter. Derfor har regionen også etableret en ordning i kommunen, hvor en gruppe hjemmesygeplejersker indgår i akutberedskabet. De har fået uddannelse i førstehjælp og kører i biler med en hjertestarter, en taske med diverse førstehjælpsudstyr og ilt. Derudover er bilerne udstyret med GPS, så Region Syddanmarks vagtcentral i Odense kan dirigere bilerne det rigtige sted hen.

”Selv om ambulancedækningen i Varde Kommune nu bliver forbedret, så vil der fortsat være behov for hjemmesygeplejerskeordningen til at understøtte det primære beredskab. De store afstande er fortsat en udfordring i Varde Kommune, og derfor har vi stadigvæk brug for nogle førstehjælpere, der kan være på ulykkesstedet hurtigt”, siger udvalgsformand Thyge Nielsen.

Døgnberedskabet med ambulancen i Varde vil kunne starte 1. oktober 2013, mens løsningen med den døgndækkende akutbil i Oksbøl vil kunne starte 1. januar 2014.

Ændringen er udgiftsneutralt for regionen.

Annonce