Reddere: Embedsmænd fører politikere bag lyset med fordrejede tal

Fællestillidsmanden for redderne i hovedstaden, Henrik Andersen, frygter, at embedsmændene i Region Hovedstaden fører regionspolitikerne bag lyset med manipulerede tal. Det sker efter at Region Hovedstaden har fastslået, at regionen har sparet penge ved selv at overtage driften af akutlægebilerne. Men redderne har regnet på tallene, og de mener ikke, at regionens regnestykke hænger sammen – blandt andet fordi regionen har undgået uddannelsesudgifter ved at ansætte paramedicinere fra Falck og brandvæsenerne, der dermed har betalt de ca. 300.000 kr., som det koster at uddanne en paramediciner.

Reddernes Faglige Klub i København kritiserede tidligere på måneden Region Hovedstaden for at ville hjemtage dele af ambulancedriften uden et forudgående udbud. Den kritik blev imidlertid afvist af direktøren for Den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden, Freddy Lippert, der henviste til, at regionen faktisk har opnået en besparelse ved at hjemtage driften af akutlægebiler.

Vil have dokumentation for besparelse

Men Reddernes Faglige Klub i København tvivler på regionens påstand om, at det har været en god forretning at hjemtage akutlægebilerne i stedet for at lade leverandører som Falck og de kommunale brandvæsener stå for driften. Derfor opfordrer redderne nu Region Hovedstaden til at fremlægge dokumentation for påstanden.

”Som faglig organisation med mange års erfaring i forhold til drift af ambulancetjeneste er vi overbevist om, at direktøren for Den Præhospitale Virksomhed er ude i et politisk eller ideologisk ærinde, når han påstår, at regionen har sparet penge. Det, der startede som en opfordring til regionspolitikerne om at sende driften af ambulancerne i Region Hovedstaden i åbent udbud, er nu blevet til en bekymring for, om regionspolitikerne bliver ført bag lyset med fordrejede tal”, siger fællestillidsrepræsentant Henrik Andersen fra Reddernes Faglige Klub i København.

Frygter urealistisk lavt kontrolbud

Henrik Andersen fortæller, at redderne selv har lavet en beregning ud fra de ansattes lønsedler, vagtplaner og sygefraværet i Den Præhospitale Virksomhed.

”Vi er derfor helt sikre på, at Freddy Lipperts tal er langt fra virkelighedens reelle omkostningsniveau, og at han derfor ikke medtager alle udgiftsposter. Vi er bange for, at Den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden ikke lægger tallene på bordet for de politikere, der skal træffe beslutningen om eventuelt at hjemtage et delområde – og endnu værre: At Den Præhospitale Virksomhed selv afgiver kontrolbud, som er sat urealistisk lavt, fordi man ikke medtager de reelle udgifter”, siger fællestillidsmanden.

De københavnske reddere påpeger, at der oven i den månedlige driftsudgift for akutlægebilerne kommer, at alle de nye medarbejdere, som Region Hovedstaden har ansat til at bemande akutlægebilerne, har været igennem et uddannelsesforløb på op til en måned, hvor de altså ikke er indgået i driften. Redderne mener, at der dermed er tale om en engangsinvestering på op imod 1,5 mio. kr., som ikke indgår i regionens regnestykke.

Andre har betalt uddannelsesudgifterne

Men regnestykket er ifølge redderne også misvisende, fordi Region Hovedstaden ved den seneste ansættelsesrunde har sparet udgifterne til reddernes grundlæggende uddannelse. Regionen har nemlig stort set kun ansat fuldt uddannede paramedicinere, der er rekrutteret fra Falck, Frederiksberg Brandvæsen og Københavns Brandvæsen – som dermed har betalt de ca. 300.000 kr., redderuddannelsen med paramedicineroverbygningen koster.

Men regionen kan ikke basere sig på, at man også fremover kan undgå uddannelsesudgifter, mener redderne: ”Hvis regionen skal drive et delområde, må det være naturligt, at man i den forbindelse også løfter den økonomiske byrde at uddanne fremtidens reddere, da Den Præhospitale Virksomhed for nuværende har ladet de tre operatører bære den omkostning”, siger Henrik Andersen.

”Drift af ambulancetjeneste består af mange flere elementer end bare løn, og det er de udgifter, vores beregninger viser, at Region Hovedstaden ikke har medtaget, når de siger, at de har fået en besparelse. Derfor udfordrer vi Freddy Lippert til at dokumentere, at han har sparet penge ved at lade regionen overtage driften af lægebilerne”, lyder det fra reddernes fællestillidsrepræsentant.

Annonce