Endegyldigt slut med akutlægebiler i Region Sjælland

Et bredt politisk flertal i Region Sjælland har taget evalueringen af det nye præhospitale beredskab i regionen til efterretning. Dermed har politikerne også nikket til evalueringens konklusion om, at den avancerede præhospitale behandling skal udføres af paramedicinere med rådgivning og supervision fra lægen på AMK-vagtcentralen i Slagelse – og ikke af akutlæger.

Det nye præhospitale beredskab i Region Sjælland har givet anledning til debat, fordi regionen – som den eneste af de fem regioner – ikke anvender egentlige akutlægebiler. I stedet satser Region Sjælland på paramedicinere, hvor der nu er 23 døgnberedskaber (både akutbiler og ambulancer), som er bemandet med paramedicinere. De suppleres af en enkelt akutlæge, der har vagt på AMK-vagtcentralen i Slagelse og kan rykke ud som KOOL ved større ulykker samt yde rådgivning og supervision via telefon og radio, samt akutlægehelikopteren.

I evalueringen konkluderes det, at borgerne i hele regionen har fået en hurtigere og mere lige adgang til præhospital indsats på både basisniveau og avanceret niveau end tidligere, hvor læge- og sygeplejerskebemandede enheder kun dækkede få områder. Der er heller ikke noget, der tyder på, at der i den præhospitale indsats, som har været ydet i de tre år siden det nye beredskab trådte i kraft, har været kvalitetssvigt, der giver anledning til at revurdere strukturen. Der er således hverken gennem rapporterede utilsigtede hændelser, patientklager eller patientforsikringssager identificeret kvalitetssvigt, som har haft alvorlige helbredsmæssige konsekvenser for patienterne. En undersøgelse gennemført af Region Sjælland kunne desuden ikke påvise forskelle i dødeligheden for patienter indbragt med akut ambulancekørsel i et område med lægebil (Slagelse) sammenlignet med et område uden lægebil (Køge).

Den nye struktur har givet en årlig besparelse på ca. 20 mio. kr.

Evalueringen blev i denne uge behandlet politisk, og i regionsrådet har 34 af de 41 medlemmer taget evalueringen til efterretning. Dermed er der et bredt flertal bag det præhospitale beredskabs nye struktur. Partierne SF, Enhedslisten og Liberal Alliance ønskede som de eneste at ændre strukturen. Liberal Alliance ønskede således akutlægebiler med base på alle fire akutsygehuse.

Annonce