Dobbelt nødråb fra hovedstadens ambulancereddere

Presset på ambulanceredderne i Region Hovedstaden er nu så stort, at patientsikkerheden er truet, og det får gode reddere til at forlade regionen. Sådan lyder det i to nødråb fra ambulanceredderne i Region Hovedstaden, hvor redderne også påpeger, at regionens eget forslag til at reducere presset er uholdbart.

Budgetforhandlingerne i Region Hovedstaden er ved at gå i gang, og i den forbindelse skal politikerne tage stilling til, om ambulanceberedskabet skal øges. Og nu blander regionens ambulancereddere sig i forhandlingerne. Både Chaufførernes Fagforening – der organiserer de Falck-ansatte reddere – og Andreas Keil – der er fællestillidsmandssuppleant i Frederiksberg Brandvæsen og støttes af 3F, FOA og de faglige klubber hos Københavns og Frederiksberg brandvæsener – advarer politikerne om den aktuelle udvikling.

Gode medarbejdere forlader regionen

Chaufførernes Fagforening påpeger, at der er stort pres på ambulanceredderne. ”Gennem de seneste snart to år har der været en stærkt stigende belastning af Region Hovedstadens ambulanceberedskaber, således at vi nu ser gode medarbejdere forlade regionen”, siger Jakob Andersen, der er formand for Chaufførernes Fagforening.

Regionens embedsmænd har tidligere meldt ud, at der er behov for 12 ekstra ambulanceberedskaber, hvis kravene til ambulancernes responstider skal overholdes. Men Chaufførernes Fagforening mener ikke, at de ekstra ambulancerne er en holdbar løsning.

”Hvis man tilkøber flere ambulanceberedskaber – sådan som embedsmændene foreslår – vil det blot være en yderligere belastning af de ambulancereddere, som allerede er ansat, for Danmark har nået en smertegrænse i forhold til, hvor mange uddannede reddere der er til rådighed. Jeg er dybt bekymret over den belastning, man byder ambulanceredderne. Jeg har set adskillige eksempler på rovdrift, hvor ambulancer bruges til opgaver, som uden problemer kan udføres af liggende og siddende sygetransporter”, siger Jakob Andersen og fortsætter:

”Løsningen fra Region Hovedstadens embedsmænd, svarer til at sætte en højt specialiseret kirurg til at fjerne en splint i fingeren, for det er selvfølgelig lettest altid at sende en paramedicinerambulance, fordi den kan løse alle opgaverne. Men det er oftest unødvendigt, og samfundsøkonomisk en alt for dyr løsning”.

Bør i stedet satse på liggende sygetransport

Chaufførernes Fagforening opfordrer i stedet politikerne til at løse det akutte problem ved at tilkøbe 12-15 beredskaber til liggende sygetransport. Ifølge fagforeningen vil disse køretøjer – hvis de anvendes rigtigt – kunne varetage en lang række af de ikke-akutte ture og dermed aflaste akutambulancerne.

”Hvis regionen yderligere tilkøber, at de liggende sygetransportvogne kan transportere patienter i konstant iltbehandling, så vil endnu flere ture kunne afvikles af disse typer vogne, i stedet for som nu i ’dyre’ ambulancer, fordi regionen ikke tillader behandling med ilt i liggende sygetransportvogne. Det er helt grotesk”, siger Jakob Andersen, der påpeger, at det ikke er problemer med at skaffe arbejdskraft til de liggende sygetransportvogne.

”Det tager 2½ år at uddanne en ambulanceassistent, og derfor er det af største vigtighed, at alle operatører tager del i ansvaret med at uddanne redderelever. Chaufførernes Fagforening foreslår, at regionen stiller endnu højere krav om, hvor mange elever der skal uddannes i den kommende kontrakt. Dette kan gøres ved at lave en tillægskontrakt om yderligere elevindtag og kompetenceløft af de allerede ansatte reddere”, siger formanden for Chaufførernes Fagforening.

Benet er skåret over

Også fra de kommunale ambulancetjenester gives der udtryk for stor bekymring. I et åbent brev til regionen skriver Frederiksberg Brandvæsens fællestillidsmandssuppleant, Andreas Keil, at der ikke bare er skåret helt ind til benet i ambulancetjenesten. ”I dette tilfælde mener vi, at benet er skåret helt over”, skriver Andreas Keil i det åbne brev, der har støtte fra Chaufførernes Fagforening, 3F, FOA samt arbejdspladsklubberne i Københavns og Frederiksberg brandvæsener.

”Ambulanceredderne i Region Hovedstaden har igennem de sidste fem til seks år oplevet meget væsentlige forringelser i deres arbejdsforhold. Ambulanceredderne er nu så pressede, at det har givet sig udtryk i udpræget reddermangel. Arbejdspresset har skabt en decideret flugt fra ambulancefaget. Arbejdsmiljøreglerne kan ikke overholdes. Der er ikke tid til at afholde pauser. Ofte køre redderne op til 12 timer i træk uden reelle pauser, da pauserne ofte afbrydes før tid. Hertil kommer, at overarbejdsmængden er stigende”, skriver Andreas Keil.

”Patientsikkerheden kan ikke varetages på forsvarlig vis, når arbejdspresset på redderne har nået dette niveau”, fortsætter Frederiksberg-tillidsmanden, der peger på, at en række forskellige forhold har forringet reddernes arbejdsvilkår. Redderne mener således, at beredskabet er reduceret samtidig med, at der har været en stor befolkningstilvækst i regionen. Desuden har den nye 1813-akuttelefon givet en markant stigning i antallet af udrykninger, mens en ændret sygehusstruktur giver længere køreveje for ambulancerne. Hertil kommer, at der ikke ved regionens udbud af ambulancekørslen er fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø, mens strenge krav i udbudsmaterialet gør det svært for ambulanceoperatørerne at indgå rimelig aftaler med medarbejderne om f.eks. pauser. Også regionens stigende involvering i ambulancedriften giver problemer. ”Region Hovedstaden forbeholder sig retten til at forbyde medarbejdere hos en entreprenør at køre ambulance i regionen. Ledende regionmedarbejdere har tillige, helt uhørt, deltaget i medarbejdersamtaler hos entreprenørerne”, bemærker Andreas Keil.

Ønsker dialog mellem region og fagforeninger

”Disse omstændigheder er med til at skabe et presset arbejdsmiljø for redderne, og dette finder vi ikke rimeligt. Vi er meget indstillet på, at vi i fællesskab skal finde konstruktive, rimelige og holdbare løsninger, så vi i fremtiden også har et robust og kompetent ambulanceberedskab i Region Hovedstaden, som kommer borgerne, regionen og ambulanceredderne til gode”, skriver tillidsmanden, som foreslår en dialog mellem regionen og fagforeningerne om tre emner:

  • At pauser for ambulancereddere i Region Hovedstaden bliver mulige at afholde.
  • At pausernes formål opfyldes.
  • At øge fokus på medarbejdertrivsel for at fastholde ambulancepersonale.

Annonce