Fire initiativer og 8 mio. kr. skal hjælpe presset ambulancetjeneste

I løbet af 2021 steg antallet af A- og B-kørsler i Region Syddanmarks ambulancetjeneste med 27 pct. Det presser ambulancetjenesten, og derfor vil regionen nu igangsætte fire initiativer: AMK-vagtcentralen skal have en opkvalificering for at kunne sortere i bl.a. sygehusenes bestillinger, der skal være flere disponenter, ST-redderne skal kunne varetage flere kørselstyper, og der skal indsættes tre ekstra sygetransporter.

I Region Syddanmark er antallet af akutte kørsler (A- og B-kørsler) steget med 27 pct. fra 1. kvartal 2021 til 3. kvartal 2021. Sammenligner man 3. kvartal 2021 med samme periode i 2019 (før corona), er der tale om en stigning på 12 pct.

Det har sat ambulancetjenesten under pres, og samtidig kan regionen konstatere, at beredskabets kapacitet er blevet mindre, fordi de to ambulanceoperatører – Ambulance Syd og Responce – har mere nedetid.

Presset viser sig blandt andet ved, at 24 pct. af reddernes pauser enten ikke bliver afholdt eller må afbrydes i ambulancetjenesten, mens det gælder 33 pct. af pauserne for de liggende sygetransporter.

Investerer 8 mio. kr. i 2022

Nu vil Region Syddanmark så anvende 8 mio. kr. i 2022 på en række initiativer, som skal give en aflastning af ambulancetjenesten.

På AMK-vagtcentralen skal man have fokus på at flytte kørsler fra ambulancerne til de liggende sygetransporter. Det skal understøttes ved, at der etableres en sundhedsfaglig back-up på AMK-vagtcentralens meldingsmodtagelse, der modtager bestillinger fra sygehuse og praktiserende læger. Dermed vil vagtcentralen i højere grad kunne udfordre bestillerne i forhold til, hvilket behov patienten har for observation og behandling. Det vil forventeligt have størst effekt på C-kørsler, men kan også medvirke til at undgå unødige A- og B-kørsler.

Også på AMK-vagtcentralen vil der fremover skulle være en ekstra teknisk disponent i dagstiden. Baggrunden er, at de tekniske disponenter ligesom redderne er presset af det stigende antal akutte kørsler, der skal håndteres. Med et ønske om mere fokus på at nedbringe andelen af liggende, ikke-behandlingskrævende patienter, der køres i ambulancer, samt fokus på, hvor mange pauser, der bliver afholdt, vil der være yderligere pres på de tekniske disponenter.

Styrkelse af sygetransporten

Herudover investeres der i en opkvalificering af ST-redderne, der bemander køretøjerne til liggende sygetransport. Redderne skal fremover kunne køre med stabile patienter, som har behov for simpel observation, og derfor skal de opkvalificeres i basal vurdering af klinisk tilstand med henblik på, at kunne vurdere, om patienten er stabil, så de kan transportere patienten, eller om patienten skal køres i ambulance.

Redderne skal også kunne hjælpe patienter med administrationen af ilt under transporten, hvilket vil kræve en mindre opkvalificering, ligesom den praktiske håndtering af transport af iltflasker skal implementeres.

Det sidste – og klart dyreste – initiativ er, at der indsættes tre ekstra køretøjer til liggende sygetransport. Køretøjerne bemandes i 12 timer om dagen, og de fordeles på Ambulance Syds tre delområder. Der er allerede tilkøbt et tilsvarende beredskab hos Responce.

De fleste af initiativerne er i første omgang tidsbegrænsede, enten i 12 eller 24 måneder.

Annonce